Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

En diplomat (utenrikstjenestemann) er en offisiell representant for Norge i utlandet. Diplomatens viktigste oppgave er å fremme norske interesser i det landet man er stasjonert i, samt bidra til gode relasjoner mellom Norge og andre land.

Som diplomat må du regne med å tjenestegjøre i ulike land i løpet av karrieren. Du må også regne med å skifte mellom perioder i utlandet som diplomat, og perioder der du jobber i Utenriksdepartementet i Oslo. Dette er et yrke for personer som liker å reise, tåler store endringer i hverdagen og liker å treffe nye mennesker.

Vanlige arbeidsoppgaver for diplomaten:

  • bistå norske statsborgere i utlandet
  • utstede norske dokumenter, som for eksempel visum, til utenlandske borgere
  • rapportere til Utenriksdepartementet om tilstanden i landet der du er stasjonert
  • hjelpe norske bedrifter med å etablere seg i det landet du er stasjonert i
  • legge til rette for kulturell utveksling mellom Norge og vertskapslandet

Typiske diplomatstillinger er ambassadør, attaché, konsul, ministerråd, ambassadesekretær og ambassaderåd.

Hvor kan jeg jobbe?

Som diplomat kan du jobbe på en av Norges 100 utenriksstasjoner (ambassader eller faste delegasjoner).


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Russlandsstudier - master (Tromsø)