Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

En barnehagestyrer har det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. 

Som barnehagestyrer har du ulike oppgaver og ansvarsområder, som kan variere avhengig av barnehagens størrelse. Alle barnehager skal ha en tilstedeværende styrer som sørger for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet har felles forståelse for hva som skal gjøres. Styreren skal også sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. 

Det er viktig at barnehagestyreren har et godt samarbeid med barnehageeieren (som kan være offentlig eller privat), barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnehagestyrer:

  • Lede og følge opp det pedagogiske arbeidet med planlegging, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter i samarbeid med de pedagogiske lederne
  • utarbeide årsplan
  • personalledelse og lede arbeidet med å organisere barnehagens oppgaver og ressurser
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • foreldresamarbeid, legge til rette for foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
  • samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet 

Yrket kan også kalles virksomhetsleder eller daglig leder i barnehage.
 

Hvor kan jeg jobbe?

Du kan være barnehagestyrer i offentlige eller private barnehager.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnehagefag (Tromsø) Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor (Tromsø) Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor (Alta) Barnehagelærer - bachelor (Tromsø)