Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

En barnehagestyrer har det daglige ansvaret i barnehagen. Som barnehagestyrer har du ulike oppgaver og ansvarsområder, som vil variere avhengig av barnehagens størrelse. 

Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet har felles forståelse for hva som skal gjøres. Styreren skal også sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. 

Det er viktig at barnehagestyreren har et godt samarbeid med barnehageeieren (som er kommunen eller en privat bedrift), barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnehagestyrer:

  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • utarbeide strategier for å nå gitte mål i barnehagen
  • personalledelse
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • foreldresamarbeid
  • samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet 
  • lede og følge opp arbeidet for alt som skal planlegges av innhold og arbeidsmåter og alt som skal dokumenteres og vurderes

Yrket kan også kalles virksomhetsleder eller daglig leder i barnehage.
 

Hvor kan jeg jobbe?

Du kan være barnehagestyrer i offentlige eller private barnehager.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen barnehagelarer
Utdanninger innen okadm_evu

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnehagefag (Tromsø) Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor (Tromsø / Harstad) Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor (Alta) Barnehagelærer - bachelor (Tromsø)