Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i barnehage.

Sammen med de andre ansatte er du med på å gi barna en trygg og god barnehagedag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • hjelpe til med måltider, påkledning og stell
  • delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter
  • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest.

Hvor kan jeg jobbe?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Pedagogikk - årsstudium (Tromsø)