Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent er jobben din i barnehagen. Du jobber tett sammen med de andre ansatte. Sammen skaper dere en trygg og positiv atmosfære for barna. Hver dag jobber du for å gjøre barnehagedagen til en opplevelse full av læring, lek og moro. Du hjelper barna med deres daglige rutiner, og støtter dem i deres utvikling. Din rolle er avgjørende for at barna skal føle seg trygge, glade og ivaretatt i barnehagen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • hjelpe til med måltider, påkledning og stell
  • delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter
  • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest.

Hvor kan jeg jobbe?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Pedagogikk - årsstudium (Tromsø)