Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.

Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken og du kan jobbe som soldat, tekniker, leder, cyberingeniør, innen økonomi, som lege eller kokk for å nevne noen.

Militært ansatt

Hvis du har gjennomført førstegangstjenesten i Forsvaret kan du bli militært ansatt som spesialist. Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din.

Med høyere utdanning fra Forsvaret kan du bli ansatt som offiser. Du kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole, uten millitær erfaring. Utdanningen gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.

Ansatt som spesialist og befal i forsvaret

Du kalles spesialist hvis du blir ansatt av Forsvaret etter førstegangstjenesten. Da jobber du i en militær avdeling og spesialiserer deg på oppgavene som følger stillingen. Ofte vil du være i beredskap for å kunne sendes for å løse oppdrag i Norge eller utenlands dersom myndighetene bestemmer dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for spesialist i forsvaret kan være:

  • trene på ferdigheter du skal ha som soldat
  • øve på å løse oppdrag sammen med dine medsoldater
  • delta på større militære øvelser sammen med avdelingen
  • opplæring i bruk av ulikt militært utstyr
  • vedlikehold av utstyr

Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. Du kan for eksempel ta befalsutdanning for lederansvar på lavere nivå, for eksempel i lagfører-roller.

Ansatt som offiser i forsvaret

Med høyere utdanning i forsvaret kan du bli offiser. Offiserer er militære ledere. Det vil si at man har et lederansvar i sin avdeling. Du kan for eksempel være troppsjef eller kompanisjef. Offiserer kan også jobbe i stillinger med ansvar for logistikk, økonomi eller HR og dermed ikke ha ansvar for å lede mannskaper direkte. Du kan ta høyere utdanning i Forsvaret uten militær erfaring fra tidligere.

Vanlige arbeidsoppgaver for offiser kan være:

  • opplæring av mannskapene som du har ansvaret for
  • planlegge øvelser og trening for din avdeling
  • samarbeide med andre avdelinger og egne ledere
  • ta vare på dine underordnede mannskaper
  • administrativt arbeid / kontorarbeid

Sivilt ansatt

Som sivilt ansatt kan du jobbe innen rekke forskjellige områder. For eksempel som økonom, jurist, forskjellige mekanikeryrker, samfunnsviter, forskjellige IT-yrker, ingeniøryrker eller innen HR og personell. Det stilles ingen krav til militær bakgrunn hvis du er sivilt ansatt. Tar du yrkesfag kan du også ta læretiden i Forsvaret i mange forskjellige stillinger. 

Hvor kan jeg jobbe?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Russisk - bachelor (Tromsø) Russisk - master (Tromsø) Russlandsstudier - bachelor (Tromsø) Russlandsstudier - master (Tromsø)