Anestesisykepleier

En anestesisykepleier tar vare på pasienter før, under og etter de får bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger.

En anestesisykepleier er en sykepleier som spesialiserer seg på å ta vare på pasienter før, under og etter de har fått bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Anestesisykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder. Bedøvelsen kan være lokal (bare en del av kroppen), regional (et større område) eller generell (hele kroppen, også kjent som narkose).

Anestesisykepleierens jobb er å sørge for at pasienten puster, har god blodsirkulasjon og får nok væske. De er også ansvarlige for å overvåke pasientens vitale funksjoner kontinuerlig når pasienten er i narkose. De sørger for at pasienten har sikre luftveier, god blodsirkulasjon og balanse i kroppsvæskene. De sørger også for at pasienten ikke har smerter, men sover og er rolig under operasjonen.

Anestesisykepleieren er den første personen pasienten møter på operasjonsavdelingen, og den siste personen pasienten ser før de blir overført til oppvåkningsavdelingen. De jobber med pasienter i alle aldre, fra nyfødte til eldre. Pasientene kan være helt friske og trenger en operasjon, eller de kan være kritisk syke og trenger en operasjon eller behandling for å overleve.

Som anestesisykepleier har du et selvstendig ansvar innen sykepleien. Du skal handle forsvarlig, ta vare på de pårørende og sikre pasientens rettigheter. Du skal også respektere pasientens autonomi og integritet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anestesisykepleier:

  • informere pasienten og pårørende før og etter en operasjon
  • forberede og håndtere høyteknologisk avansert medisinsk utstyr og nødvendige medikamenter som benyttes i forbindelse med undersøkelser og operasjoner
  • forberede utstyr og medisiner
  • skape trygghet og sørge for at pasienten behandles med respekt og anerkjenner pasientens rett til selvbestemmelse i en sårbar situasjon
  • starte, opprettholde og avslutte narkose/anestesi og samtidig ha kontroll over pasientens vitale funksjoner
  • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
  • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans, kritisk syke pasienter og traumemottak
  • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus, må anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg. Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter.

På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.
 

Hvor kan jeg jobbe?

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha lederjobber i helsesektoren.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Anestesisykepleie (Tromsø) Sykepleie - master (Tromsø)