Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

En anestesisykepleier tar vare på pasientene før, under og etter anestesi. Anestesi er bedøvelse og kan for eksempel være lokalbedøvelse eller narkose. Anestesi gis i forbindelse med operasjon, undersøkelser og behandlingsprosedyrer. Det er anestesisykepleieren som skal sørge for at pasienten puster, har blodsirkulasjon og får i seg nok væske. 

Anestesisykepleieren er derfor den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til oppvåkningsavdelingen.

Anestesisykepleieren møter pasienter i alle aldre – fra nyfødt til eldre. Pasientene kan være helt friske, men har behov for en operasjon. De kan også være kritisk syke og trenger operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anestesisykepleier:

  • informere pasienten og pårørende før og etter en operasjon
  • forberede utstyr og medisiner
  • skape trygghet og sørge for at pasienten behandles med respekt og anerkjenner pasientens rett til selvbestemmelse i en sårbar situasjon
  • starte, vedlikeholde og avslutte anestesi (bedøvelse)
  • delta i akutteam på sykehus ved hjertestans, kritisk syke pasienter og traumemottak
  • delta utenfor sykehus i akutte hendelser og ved transport

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus, må anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg. Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter.

På sykehusene samarbeider anestesisykepleier nært med anestesilege, operasjonssykepleier, intensivsykepleier, kirurg og andre leger.
 

Hvor kan jeg jobbe?

Som anestesisykepleier jobber du vanligvis i operasjonsavdelinger på sykehus der pasienten har behov for anestesi (bedøvelse). Du kan også jobbe på smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, private klinikker, oppvåkings- og intensivavdelingen og ved akuttmottak. Noen steder kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetjenesten. I tillegg kan du jobbe offshore, for eksempel på båter og oljeplattformer. Du kan også jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha lederjobber i helsesektoren.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen sykepleie_evu

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Anestesisykepleie (Tromsø) Sykepleie - master (Tromsø)