Miljøarbeider

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og med mennesker i ulike situasjoner. Arbeidsoppgavene dine vil derfor variere ut fra arbeidsplassen din. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være å hjelpe til med daglige gjøremål, snakke med brukerne av omsorgstjenesten, ha praktisk opplæring og organisere aktiviteter.

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus, det vil si at du har vakter både om dagen, kvelden, natten og i enkelte helger. 

­­­­

Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

Miljøarbeider må ikke forveksles med miljøterapeuter, som krever høyere utdannelse på høgskole eller universitet.

Det finnes ingen offisiell utdanning som gir deg tittelen miljøarbeider. Det er likevel vanlig å ha fagbrev.

Miljøarbeidere jobber på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, på flyktningmottak, i hjemmesykepleien, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, i aktivitetsklubber, på skoler, i skolefritidsordningen (SFO) og ved opptrenings- og behandlingssentre.

For å jobbe som miljøarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no