Webdesigner

En webdesigner kan jobbe både med innhold og design på nettsiden, og mange webdesignere har også mye kompetanse på programmering. Noen ganger skiller man mellom webdesigner og webutvikler med tanke på disse arbeidsoppgavene. Webutvikleren har gjerne mer kompetanse på programmering, mens webdesigneren kan mye om design av nettsider.

Hvordan arbeidsdagen ser ut avhenger av hvor du jobber. Dersom du driver et eget selskap, vil en del av tiden gå til å ha kontakt med kundene og til markedsføring av firmaet. Er du derimot ansatt i et større firma som leverer tjenester innen webdesign, vil du i hovedsak jobbe med utvikling og design.

Arbeidet vil gjerne innebære en lengre prosess med utkast til design, produksjon, samt testing og gjennomføring.

Kunnskap om interaksjonsdesign er en fordel. Webdesigner har fellestrekk med mediegrafikergrafisk designermediedesigner og interaksjonsdesigner. Mange av dagens webdesignere er utdannet som interaksjonsdesigner.

Webdesignere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Noen er selvlærte, mens andre har høy formell kompetanse innen for eksempel webdesign, multimediadesign, grafisk design, macdesign eller programmering. Du kan utdanne deg både på høyskole- og universitetsnivå og på fagskolenivå.

Se oversikt over utdanningssteder

Som webdesigner kan du jobbe i flere typer bedrifter. Du kan være ansatt i bedrifter som selger webdesigntjenester til andre bedrifter, eller du kan være ansatt i store bedrifter med behov for egne webdesignere. Du kan også drive eget foretak, som selvstendig næringsdrivende. Mange webdesignere jobber som frilansere.

En webdesigner må ha forståelse for brukernes atferd på internett, og være i stand til å lage nettsider som gjør brukeropplevelsen best mulig.

Webdesigneryrket er i rask utvikling. Som webdesigner er det viktig å holde seg oppdatert, både når det gjelder teknikk og programvare, og på hvordan internettbrukere navigerer og leter etter informasjon på nettsider.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no