Idrettsutøver

Å være profesjonell idrettsutøver innebærer mye trening og gjerne et stort talent for den idretten du driver med. Hverdagen består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller konkurranser. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettsutøver:

  • gjennomføre nøye planlagte treningsøkter
  • planlegge hverdagen, som for eksempel reiser til konkurranser, rutiner for trening, kosthold og søvn
  • samarbeid med instruktører, trenere og treningsveiledere
  • pleie forhold til sponsorer, eksempelvis gjennom representasjon eller reklame

Ofte skjer planleggingen i samråd med trenere, leger, fysioterapeuter, massasjeterapeuter, ernæringsfysiologer eller idrettskonsulenter.

Det finnes profesjonelle idrettsutøvere innen en rekke idretter i Norge. Som profesjonell idrettsutøver må du regne med mye reising.

En idrettskarriere er ofte kort. Skader er i mange idretter en del av hverdagen, og karrierer kan derfor ende brått. Det er derfor vanlig at profesjonelle idrettsutøvere tar utdanning ved siden av, for eksempel studier på deltid.

Det kreves ingen formell utdanning for profesjonelle idrettsutøvere. Det er imidlertid mange som tar idrettsfag i videregående opplæring eller går på videregående skole som er tilrettelagt for å drive med idrett. Disse finnes det mange av i hele Norge, og mange av disse tilbyr utdanning spesielt tilrettelagt enkeltidretter.

Innen høyere utdanning er det mange som tar utdanning ved Norges idrettshøgskole, eller ved en av de mange høgskolene som tilbyr idrettsfaglige studieretninger.

Profesjonelle idrettsutøvere er gjerne ansatt i eller tilhører en idrettsklubb. Utøvere innen individuelle idretter trener og konkurrerer enten alene eller sammen med medlemmer fra sin egen klubb, eller i samarbeid med andre klubber. Utøvere innen lagidretter er gjerne mer knyttet til sin klubb i det daglige arbeidet. Organiseringen av utøvere i klubber og forbund kan variere mye fra idrett til idrett.

Talent og treningsvilje er nødvendige egenskaper for en idrettsutøver. Videre er det viktig med pågangsmot og evne til å jobbe hardt, både alene og sammen med andre. Som individuell idrettsutøver må du ofte planlegge hverdagen din selv, og det er derfor nødvendig at du er strukturert. Som en del av en større gruppe bør du kunne samarbeide og ta hensyn til fellesskapets beste. Du må være fleksibel og takle en hverdag med mye reising.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no