Lydkunstner

En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyd som uttrykksform. 

Lyden kan enten formidles som tradisjonell musikk eller som eksempelvis installasjoner eller lydskulpturer. Verkene kan lages ved hjelp av blant annet tradisjonelle musikkinstrumenter, gjenstander, naturen (bølger, vind), miljølyder (støy, stillhet) eller menneskekroppen. 

Lydkunst kan være både akustisk eller elektronisk basert, eller en kombinasjon. 

Denne kunstformen regnes som relativt ny. Bruk av ny teknologi er noe av bakgrunnen for at lydkunst har vokst fram.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst titulere seg som kunstner.

 

 

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. Tilbud for dette finnes på alle utdanningsnivåer. Det er lurt å finne ut hvilken kunstform du vil fordype deg.

I Norge finnes det en rekke kunstutdanninger på universitets- og høgskolenivå.

Beskrivelse og oversikt over utdanning innen lyd og kunst 

Det er også mulig å studere lyd og lydteknikk.

 

De aller fleste kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende, i egne atelier, studioer eller i fellesskap med andre kunstnere. Verkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Noen kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Som kunstner er det viktig at du har kunstneriske evner og god estetisk sans. Du må ha en sterk motivasjon, formidlingsbehov og et stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet er også en viktig egenskap. 

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger