Lydkunstner

En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyder som uttrykksform. Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi.

Lyden kan enten formidles som tradisjonell musikk eller som installasjoner eller arrangementer. Musikk som kunstform er ofte preget av lyder og klang fremfor de vanlige musikalske elementene.

Lydkunst utvikles gjerne ved bruk av moderne teknologi.

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. Tilbud for dette finnes på alle utdanningsnivåer. Det viktigste er at du som søker bestemmer deg for hvilken kunstform du vil fordype deg i, for så å finne ut hvilket universitet/høgskole som tilbyr utdanning i denne.

I Norge finnes det en rekke kunstutdanninger på universitets- og høgskolenivå.

Beskrivelse og oversikt over utdannning innen lyd og kunst 

Det er også mulig å studere lyd og lydteknikk.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole. Noen studiesteder krever generell studiekompetanse, mens andre baserer opptak på dokumentasjon av kunstnerisk arbeid samt intervju. En del studiesteder praktiserer opptaksprøver for studentene.

Etter- og videreutdanning
Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

De aller fleste kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende, i egne atelier, studioer eller i fellesskap med andre kunstnere. Verkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Noen kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner. Du må også ha en sterk motivasjon og et stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet er også en viktig egenskap.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no