Økonomisjef

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
  • budsjetter og prognoser 
  • planlegge finansiering, investeringer og skatt
  • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
  • ha opplæring av ansatte i din avdeling
  • er med i bedriftens ledergruppe

Økonomisjefen er ofte leder for både økonomiavdelingen og regnskapsavdelingen. Det innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar. Du er også selskapets bindeledd til revisor når årsoppgjøret skal godkjennes.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Du må også ha evne til å lede og administrere.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no