Pilot

Piloter (flygere) kan arbeide som:

  • trafikkflyger i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i Forsvaret: jagerfly, spesialfly, transportfly og helikopter

Vanligvis består trafikkflybesetningen av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

På en vanlig tur flyr gjerne en av pilotene flyet mens den andre overvåker flyvningen. Overvåkingen omfatter blant annet håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere underveis, drivstoffkontroll og kontroll av alle brytere og spaker. Det endelige ansvaret ligger alltid hos kapteinen.

Piloter må gjennomgå jevnlige legeundersøkelser avhengig av alder. De må også gjennomføre jevnlige treningsprogram, blant annet simulatortrening.

Siden engelsk er et arbeidsspråk innen flytrafikk, må du som pilot ha meget gode engelskkunnskaper.

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanningen godkjent i Norge. Obs: Ikke alle utdanninger kvalifiserer for godkjenning i Norge.

Militær utdanning
Utdanningen i Luftforsvaret foregår i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen og de som fullfører får fast jobb som flyger i Luftforsvaret. Med en militær flygerutdanning binder du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflyger vil kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyger. Det stilles krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søker i Luftforsvaret må du være mellom 18 og 22 år (24 år for personer med fullført befalsskole).

Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, taxiflyging, ambulansetjeneste, flyfotografering eller andre spesialoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter. Dagene som pilot i Forsvaret kan være mer uforutsigbare enn i det sivile. Mange begynner sin karriere som pilot i Forsvaret før de går over til sivil luftfart.

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. Som pilot må du ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no