Pilot

Pilotyrket kan deles inn i flere kategorier:

  • trafikkflyger i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i Forsvaret: jagerfly, spesialfly, transportfly og helikopter

Vanligvis består trafikkflybesetningen av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

Sivil utdanning – statlig finansiert

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Sivil utdanning – egenfinansiert

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. Prisen for utdanning ved private fagskoler varierer.

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, taxiflyging, ambulansetjeneste, flyfotografering eller andre spesialoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter. Dagene som pilot i Forsvaret kan være mer uforutsigbare enn i det sivile. Mange begynner sin karriere som pilot i Forsvaret før de går over til sivil luftfart.

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. En flyger må gjennomgå hyppige legeundersøkelser avhengig av alder. Hvert halvår må flygere gjennomføre skriftlige og praktiske prøver. En pilot skal ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no