Landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Du kan planlegge arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og emner som bærekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle tettsteder, byer og bygder
  • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag, form, estetikk, planter, økologi, materialer og konstruksjoner. Planlegging og tegning foregår for hånd eller med dataprogrammer. 

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnere, arkitekter, byplanleggere, ingeniører og økonomer

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer.

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse av form og ha estetisk sans. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utformingen av disse. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no