Studer Miljøledelse og forurensningsbiologi nå!

  • Bilde av forskningskipet Helmer Hansen ved siden av et isfjell
  • Bilde av en kvinnelig forsker som arbeider i et laboratorium
  • Bilde av forskere som ser på hva som er kommet opp med trålenKontakt
personkort.JPG

Andreassen, Siv


Studieadministrasjon og veiledning
Telefon: +4777646381 siv.andreassen@uit.no

Bli student ved UiT!Hva kan du bli?
I intervjuene nedenfor kan du lese om biologer som har studert ved UiT Norges arktiske universitet, og hvilke jobber de har i dag.

Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Geir er seksjonsleder ved Norsk Polarinstitutt, med ansvar for oppgaver knyttet til miljøgifter. Arbeidet i Geirs seksjon består i å samle inn prøver fra Arktis og analysere disse for miljøgifter. Les hele intervjuet med Geir her!

Hanne-Grete Nilsen, Klima- og miljødepartementet

Hanne-Grethe jobber i Klima- og miljødepartementet. Her arbeider hun i hav- og forurensningsavdelingen med forvaltningsplaner for norske havområder.Les hele intervjuet med Hanne-Grethe her!

John Eirik Paulsen, ENI Norge

John Eirik arbeider som fagleder i oljeselskapet ENI Norge i Stavanger og har ansvar for miljøvurderinger av hvordan operasjonene de utfører kan påvirke det ytre miljø.Les hele intervjuet med John Eirik her!

Kriss Rokkan Iversen, Gründer i SALT

Kriss arbeider i kunnskapsbedriften SALT i Lofoten, som leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og kunnskapskommunikasjon knyttet til havet og kysten. Les hele intervjuet med Kriss her! Foto: Espen Mortensen

Salve Dahle, Akvaplan-niva

Salve er direktør for Akvaplan-niva, en forsknings- og rådgivingsbedrift. Mye av aktiviteten til Akvaplan-niva er knyttet til det moderne samfunns påvirkning av det naturlige miljøet – fra kommunale utslipp til industriell aktivitet. Les hele intervjuet med Salve her! Foto: © KASAVI

Ingeborg G. Hallanger, UiT Norges arktiske universitet

Ingeborg arbeider i dag som postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet og forsker på hvordan nyere miljøgifter som organofosfater, en gruppe  flammehemmere,  kan påvirke immunforsvaret  hos torsk. Les hele intervjuet med Ingeborg her!

Biologi i Tromsø på facebook!

Ta en tur innom nettsiden til Institutt for arktisk og marin biologi, du finner den Her! 

 Jakten på miljøgifter!Økosystemer i endring!