Sjømat - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
WP_003461.jpg

På studieretningen for sjømat vil du blant annet lære om matvaretrygghet og kvalitetsorientert foredling av marine råstoffer. Videre vil du få en forståelse av hvor viktig produktkvalitet er, og hvordan sjømat kan bidra positivt til folkehelsen. Det fokuseres også på sporbarhet og hvordan man kan utnytte de marine ressursene på en bærekraftig og økologisk måte.

Det spises 30-40 millioner måltider med norsk sjømat hver dag og norsk sjømat selges til mer enn 100 forskjellige land - noe som gir store eksportinntekter. Den viktigeste oppgaven for oss er således å utdanne kandidater som kan være med på å utvikle de sjømatrelaterte næringene for framtida.

Ved å klikke deg inn på forskningssidene til Sjømatvitenskap - Seafood Science vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen Sjømatvitenskap er.For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 331
Søk studiet
Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning sjømat, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!