Havbruk - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Fiskehelse_Jan-Eirik Killie.jpg

Studieretningen i havbruk er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du tilegner deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk. Du vil blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd. Studieretningen er meget anvendt - noe som krever innsikt fra ulike fag.

For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 331
Søk studiet
Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning havbruk, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!