Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studieretningen i havbruk er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du tilegner deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk. Du vil blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd. Studieretningen er meget anvendt - noe som krever innsikt fra ulike fag.

For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Spørsmål om studiet

Sogn-Grundvåg, Marit

Studierådgiver


Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning havbruk, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.