Russisk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Russland har en fremtredende og helt unik plass i verdenslitteraturen. Både klassiske og nye russiske prosa, poesi, musikk og filmer oppviser stort mangfold og høy kvalitet. Få studier kan bidra til en grundigere og dypere forståelse av Russland og det russiske, det være seg i historisk sammenheng eller i vår samtid.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn: Master i russisk litteratur
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende
Søknadsfrist:15.april
Søknadskode: 5045
Søk studiet
Russisk er en studieretning i litteratur - master

Studieretningen har følgende sammensetning:

 • 50 stp RUS-3000-emner, hvorav 40 stp fellesemner (RUS-3010, RUS-3115, RUS-3041, RUS-3042, RUS-3043 og RUS-3044)
 • 60 stp mastergradsoppgave
 • 10 stp valgfrie emner

Mastergradsoppgaven skrives på russisk, norsk eller et annet språk etter avtale med veileder. Arbeidet med oppgaven strekker seg over fire semester. For å støtte best mulig opp om arbeidet er det satt av 5 stp i hvert av de to første semestrene til den. I første semester fastsettes tema for oppgaven i samråd med faglærer, og det skrives en prosjektbeskrivelse. I andre semester gjennomfører studenten en mindre forundersøkelse som ev. kan inngå som et kapittel i oppgaven. Hovedtyngden av arbeidet finner sted i tredje og fjerde semester.

 Etter fullført mastergrad i litteratur har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Du har:

 • først og fremst oppnådd en faglig spesialisering i russisk litteratur og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dessuten har du skaffet deg dypere kunnskaper i russisk litteratur gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • i tillegg har du skaffet deg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • gjennom dette har du utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Du har:

 • evne til å orientere deg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
 • evne til å formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på russisk

Generell kompetanse:

Du har:

 • har fått kunnskaper og ferdigheter innenfor russisk litteratur som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • spesielt skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • opparbeidet deg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For opptak til mastergrad i russisk språk kreves bachelorgrad med fordypning i russisk (minimum 80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoengene må 60 stp være på 1000-nivå og 20 stp være fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.
Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

 

 Oppnådd master i litteratur kvalifiserer til å søke opptak til phd-utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Linköpings universitet Sverige
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Universidad de Navarra Spania
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Universitat Pompeu Fabra Spania
Universidad de Huelva Spania
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Mälardalens högskola Sverige
Tallinna Ülikool Estland
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Saint-Petersburg State University Russland
Uppsala universitet Sverige
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Bulgaria
Universidad de Castilla-La Mancha Spania
Ollscoil Luimnigh Irland
University of York Storbritannia og Nord-Irland

Kontakt

Mohammad Hoori


Førstekonsulent
Telefon: +4777644972 Mobil: 97396613 mohammad.hoori@uit.no

Bli student ved UiT!

Ny på master i språk eller litteratur? Finn informasjon her

informasjonssiden for masterstudenter ved IKL og IS finner du informasjon om kontrakt, lesesalsplasser, innlevering og trykking av masteroppgave og mye annet.