Samisk i GLU 1-7

Ved grunnskolelærerutdanninga i Alta kan du velge 60 studiepoeng i samisk. Dette er rettet mot undervisning i samisk som andrespråk. Velger du dette faget vil du ha samisk som både fag 3 og fag 4. 

Samisk fagvalg forutsetter kompetanse i samisk tilsvarende samisk som første-/andrespråk i videregående opplæring. 

Ved å ta 60 studiepoeng i samisk har du også muligheten for å søke om stipend til dette hos Sametinget.

Ansvarlig for siden: Yngve Engkvist
Sist oppdatert: 22.02.2024