Studieplantabell: Geologi - bachelor

Studieplantabell for geologi, bachelor gjeldende fra høsten 2019

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk eller
MAT-1001 Kalkulus 1

GEO-1001 Innføring i geologi
2. semester (vår) GEO-2001 Mineralogi

GEO-2002 Strukturgeologi 
GEO-2005 Sedimentologi

3. semester (høst) GEO-2003 Kvartærgeologi GEO-2007 Historisk og regional geologi

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk eller

FYS-0100 Generell fysikk

4. semester (vår) GEO-2004 Petrologi

GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk
FIL-0700 Examen philosophicum
5. semester (høst)

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

6. semester (vår)

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

Valgfritt emne

eller

Studier ved UNIS/utveksling

Ansvarlig for siden: Tor Olav Berg
Sist oppdatert: 08.03.2024