Studieplantabell: Kjemi - bachelor

Studieplantabell for kjemi,bachelor gjeldende fra høsten 2024

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk eller
MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) KJE-1002 Organisk kjemi

Alt 1: MBI-1002 Celle og molekylærbiologi

Alt 2: MAT-1004 Lineær algebra

Alt 1: BIO-1601 Innføring i mikrobiologi

Alt 2: STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1

3. semester (høst) KJE-1003 Praktisk organisk kjemi KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk eller

FYS-0100 Generell fysikk

4. semester (vår) KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk

KJE-1006 Miljøkjemi eller

KJE-2003 Introduction to analytical chemistry

FIL-0700 Examen philosophicum
5. semester (høst)

KJE-2002 Biological chemistry eller

Valgfritt emne

KJE-2004 Bioinformatics - an introduction eller

Valgfritt emne

Bachelorprosjekt eller

Valgfritt emne

6. semester (vår)

KJE-2001 Molecular physical chemistry and foundations of spectroscopy eller

Valgfritt emne

Bachelorprosjekt eller

Valgfritt emne

Valgfritt emne
Ansvarlig for siden: Tor Olav Berg
Sist oppdatert: 06.03.2024