Informasjon om frister og opptaksprøve

Søknadsfrist: 15. desember 2023

Viktige datoer:

15. desember - Søknadsfrist

15. januar - Frist for å sende inn oversikt over 45 minutter med prøvespillrepertoar og info om du velger fysisk eller digitalt prøvespill   

24. januar - Utsendelse fra konservatoriet om hvilke 20 minutter repertoar som du skal prøvespille med

23. februar - Frist for innsendelse av lenker til videoopptak for de som ønsker å prøvespille digitalt 

Prøvespill foregår i uke 9, 26. februar - 1. mars, enten ved fysisk prøvespill i Tromsø, eller ved at juryen vurderer videofilene som er lastet opp til YouTube. Intervju foregår direkte etter enten fysisk prøvespill eller på Zoom etter oppsatt plan for uke 9.

Kontaktpersoner:

Geir Davidsen 


Du mottar informasjon om innsending av repertoarliste ca. 18. desember. Denne skal innleveres innen 10. januar.


Innen 10. januar  skal det leveres repertoarliste på 45 minutter som grunnlag for prøvespill.  Av de  45 minuttene velger juryen ut ca. 20 minutter som de ønsker å høre. 


Du kan velge mellom enten fysisk prøvespill eller digitalt. 

For søkere som velger å prøvespille fysisk i Tromsø:

 • Musikkonservatoriet har tilgjengelig nødvendig backline som slagverk, forsterkere og piano, men spesielle klaviaturinstrumenter samt gitar, bass og personlige instrumenter må tas med til opptaksprøven

 • Søkere på rytmisk kan ta med playback eller benytte eget band

 • Hvis du ønsker å bruke konservatoriets akkompagnetør skal dette oppgis i svaret 10. januar med vedlagte noter 

 • Det vil ikke bli satt av tid til forprøver eller prøver med pianist

For søkere som velger å sende inn videoopptak:

 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping
 • Det er søkers ansvar at både lyd og bilde er av god kvalitet, og gir et tydelig inntrykk. Hvis stykkene/låtene krever medmusikere/komp er det søkers ansvar å sørge for det
 • Videoene skal lastes opp på YouTube
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet.
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort. Opptakene skal gjøres etter at du har mottatt melding om hvilket 20 minutters repertoar juryen har valgt. Opptaket skal altså ikke være gjort før 24. januar 2024.
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur


Søkeren skal lage en beskrivelse og plan for masterprosjektet. Tema for prosjektet er i utgangspunktet valgfritt, men bør relateres til studiets utøvende profil. Prosjektet skal presenteres og eventuelt utdypes ovenfor prøvespilljuryen, og danner grunnlaget for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøven. Prosjektbeskrivelsen skal ved eventuelt opptak til studiet revideres.

Presentasjonen skal inneholde:

 • Tittel/tema
 • Beskrivelse av faglig fokus
 • Plan for dokumentasjon av prosesser og refleksjoner
 • Mulige kunstneriske resultater (for eksempel konserter, tekster, videoer og nettsider)

Har du spørsmål om prosjektbeskrivelsen og prøvespillet kontakt: Geir Davidsen

Ansvarlig for siden: Rita Lillevik
Sist oppdatert: 17.12.2023