Generell emnegruppe - Narvik

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5. semester (Høst) BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett Valgemne 10 stp  Valgemne 10 stp 
6. semester (Vår) BED-2205 Bacheloroppgave 20 stp Valgemne 10 stp 

I 5. semester er BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett obligatorisk. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er et forslag:

  • BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling 10 stp
  • BED-2125 Innkjøp 10 stp
  • BED-2135 Forretningsprosesser og digitalisering 10 stp

I 6. semester er BED-2209 Bachelorgradsoppgaven obligatorisk. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

  • BED-2115 Forsyningsledelse og LEAN 10 stp
  • BED-2043NETT Ledelse av prosjekt 10 stp
  • BED-2034NETT Organisasjonspsykologi 10 stp
  • BED-2048NETT Kontraktsrett 10 stp

 Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Emnene som velges må være relevant for en utdanning innen det økonomisk-administrative fagområdet eller relevant for å utøve økonomisk-administrative arbeidsoppgaver. 

Hvis du skal søke master ved et annet universitet enn UiT, husk at eksamensdatoene vil påvirke når ditt vitnemål kan utstedes. Påse derfor at du ikke velger valgemner med eksamensdato senere enn enn tre uker før ettersendingsdatoen. Fristen for ettersending er vanligvis 1. Juli.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.

 
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 08.11.2023