Forkurs, Kirkenes

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Forkurs og realfagskurs kvalifiserer for opptak til ingeniørutdanning.

UiT tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning og Forkurs realfag (kun matematikk og fysikk) i Kirkenes. Studiene vil gå over nett med støtte av lokale lærere i Kirkenes.

Forkurset er for kandidater som mangler generell studiekompetanse og består av fagene matematikk, fysikk, norsk, engelsk, teknologi og samfunn. Kurset utgjør 100% av et studieår.

Forkurs realfag er for kandidater som har generell studiekompetanse, men mangler realfagsfordypning fra videregående skole. Kurset består av de to fagene matematikk og fysikk, som er identiske med tilsvarende fag på forkurset. Kurset utgjør 60% av et studieår, men tilbys og undervises over et helt studieår.

Nærmere beskrivelse av innhold, organisering og læringsutbytte for disse kursene finnes i dokumentet Retningslinjer for alternative opptaksveier (Forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES).

Studenter på forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. De får også et godt grunnlag i studieteknikk som kan benyttes videre etter forkurset.

Det vil bli oppmøteplikt i Kirkenes for studenter som skal følge kursene.

Nærmere opplysninger for tid og sted for første oppmøte vil bli gitt senere.

 

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 21.06.2023