Anlegg og samfunnsteknikk

 

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du ta direkte kontakt med:

Tor Kildal, kontaktperson for studieretning Anlegg og samfunnsteknikk
Mobil: 977 87 115
E-post: tor.kildal@uit.no

Hvorfor studere Anlegg og Samfunnsteknikk?

Er du interessert i utslippsfrie byggeplasser og vann og avløpssystemer som sikrer god helse og unngår forurensing? Er du også opptatt av hvordan veier, broer og tuneller bør bygges og vedlikeholdes, samtidig som hensynet til endringer i klima og miljø er ivaretatt? Norge står foran store investeringer i vei- og rørnett, så er du interessert i å bidra her, velger du studieretning for Anlegg og samfunnsteknikk.

Hva handler studiet om og hva lærer du?

Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Nederst finner du hvordan studieretningen er bygd opp og en oversikt over obligatoriske og valgbare emner.

Hvilke jobbmuligheter har du?

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

  • Byggherrer og eiere av infrastruktur som kommuner, eiendomsselskaper og Statens Vegvesen
  • Produsenter og leverandører av byggevarer som trevarer, betongmoduler, stål, isolasjonsmaterialer, vinduer og dører
  • Rådgivere som ingeniørselskaper og arkitekter
  • Entreprenører som står for selve byggingen og maskinarbeidet. Ingeniørarbeidet utgjør for mange av disse en viktig del

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Studenter fra alle studieretninger er attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, leverandører av betong som HGB og Nordland Element. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Bildet under viser virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra byggstudiet er ansatt.

Oppbygging av studiet

Her finner du hvilke emner som er obligatoriske og hvilke emner som kan velges for studieretning Anlegg og Samfunnsteknikk for det ordinære og det nettbaserte studiet.

For «Y-veien» og «3-semester ordningen» er oppbyggingen noe annerledes. Det vises her til UiT’s studiekatalog for bygg-studiet.

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 08.04.2022