Konstruksjon og byggteknikk

 

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du ta direkte kontakt med:

Hugo Vanje-Remlo, Studieleder for Bygg-studiet ved UiT og kontaktperson for studieretning Konstruksjon og Byggteknikk
Mobil: 901 63 776
E-post: hugo.remlo@uit.no

Hvorfor studere Konstruksjon og Byggeteknikk?

Er du interessert i hvordan bygninger dimensjoneres, konstrueres og føres opp, velger du denne studieretningen. Du vil hensynta klima og miljø ved å skape hus som er bærekraftige gjennom hele byggets levetid. Dette inkluderer hvordan bygningsmaterialene kan gjenvinnes og gjenbrukes. Du får også utfolde deg med digitaliserte støttesystemer i hele prosessen fra tegning, via konstruksjon, bygging og vedlikehold av bygningsmassen.

Hva handler studiet om og hva lærer du?

Med avanserte beregningsverktøyer lærer du hvordan bygg og anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og etter gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges, og BIM-teknikken du lærer (Bygnings- Informasjons Modellering), demonstrerer hvordan hele prosessen fra tegning og konstruksjon, og helt frem til bygging og drift, er koblet sammen. Studieretningen fokuserer også på bærekraft og hvordan betong- og stålkonstruksjoner kan rehabiliteres og gjenvinnes.

Nederst finner du hvordan studieretningen er bygd opp og en oversikt over obligatoriske og valgbare emner.

Hvilke jobbmuligheter har du?

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

  • Byggherrer og eiere av infrastruktur som kommuner, eiendomsselskaper og Statens Vegvesen
  • Produsenter og leverandører av byggevarer som trevarer, betongmoduler, stål, isolasjonsmaterialer, vinduer og dører
  • Rådgivere som ingeniørselskaper og arkitekter
  • Entreprenører som står for selve byggingen og maskinarbeidet. Ingeniørarbeidet utgjør for mange av disse en viktig del

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Studenter fra studieretningener attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, og leverandører av betong som HGB og Nordland Element. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Bildet under viser virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra byggstudiet er ansatt.

Oppbygging av studiet

Her finner du hvilke emner som er obligatoriske og hvilke emner som kan velges for studieretning Konstruksjon og Byggteknikk for det ordinære og det nettbaserte studiet.

For «Y-veien» og «3-semester ordningen» er oppbyggingen noe annerledes. Det vises her til UiT’s studiekatalog.

 

 

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 19.01.2022