Praksis for bachelor i Medie- og dokumentasjonsvitenskap

Her finner du informasjon om praksis

Alle har en praksisperiode på 6-8 uker i 6. semester.

Alle obligatoriske emner i bachelorprogrammet må være bestått før du får ta praksis og skrive bacheloroppgave.

Praksis er ulønnet.

Hvor kan du ha praksis

Praksissted kan være i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon (folke-, skole- eller fagbibliotek, museum, arkiv, kommunikasjonsavdeling, avis, radio, tv etc.)

Inngå prasksisavtale

Det er lurt å ha tenkt gjennok hvor du vil ha praksis - hva driver praksistedet med? Tenk gjennom noen ideer til hva du vil/kan gjøre på det aktuelle stedet og skriv et forslag til prosjektskisse.

Du velger praksissted i samråd med fag ansvarlig og du fungerer som vanlig arbeidstaker. Du sender en søknad sammen med en introduksjon av studiet til mulige praksissteder. Introduksjonen ligger nederst her på siden.

Når du har funnet praksisted sender du kontaktinformasjon til studiekonsulenten som sender ut en samarbeidsavtale som gjelder mellom UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og praksisstedet - når disse er signert vil studiekonsulenten sende ut en trepartsavtale som er en avtale mellom deg (student), praksissted og instituttet.

I trepartsavtalen skal du skrive inn tema for oppgaven slik at man kan finne rett veileder til deg. Avtalen signeres og sendes tilbake til studiekonsulenten som henter inn de resterende signaturer. Når alle har signert vil du få en gjenpart av avtalen. Dette skal være gjort i god tid før du går ut i praksis.

Praksisavtale skal være inngått før du begynner i praksis.

Alle har praksis og skriver en prosjektoppgave tilknyttet praksisen. I praksisperioden vil du få innblikk i ulike deler innen medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.

Det er obligatorisk 6-8 ukers praksis.

For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse. For fravær utover dette må man ta igjen praksis, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Hvis det er et langt fravær, kan man risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår.

Dersom praksis ikke blir godkjent, kan nytt forsøk først gjennomføres påfølgende studieår.

Huskeliste

  • Finne og ta kontakt med mulig praksissted

Du skal i utgangspunktet selv finne fram til og ta kontakt med aktuelt praksissted, som kan være hvor du vil, men du må selv dekke kostnader knyttet til reise og opphold om du tar praksis annet sted enn Tromsø. Dersom du selv ikke finner praksissted, vil du bli plassert ved praksissteder instituttet har avtaler med. Plassering kan bli tilfeldig - dette er ikke noe vi anbefaler da det er i din egen interesse å ha praksis der du har lyst å være, med tanke på at bacheloroppgaven skal skrives og det er en fordel at det også er av interesse for deg. Praksis kan være det første steget til relevant arbeid etter studiet og vi anbefaler på det sterkeste at du viser deg fram for arbeidsmarkedet i egen regi.

  • Kontakt studiekonsulent om valg og godkjenning av praksissted

Studiekonsulenten gir deg deretter beskjed om praksisstedet er godkjent og gir deg nærmere informasjon om prosessen videre.

Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 25.10.2021