Informasjon om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning - Profesjonsstudiet i psykologi

Har du studert psykologi tidligere og ønsker å få innpasset og godkjent emner fra ekstern/intern utdanning?

Da kan du etter søknad få vurdert om noen av emnene kan innpasses som en del av Profesjonsstudiet i psykologiInformasjon om hvordan du søker og søknadsskjema finner du her 

I søknaden må du oppgi hvilke emner fra det eksterne lærestedet du ønsker innpasset og hvilke emner ved UiT disse skal erstatte. Emnene må ha samme antall eller flere studiepoeng enn det emnet som skal innpasses. Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:  

  • Karakterutskrift 
  • Emnebeskrivelse og pensumliste for alle emner
  • Dersom emnet er en bacheloroppgave, skal hele oppgaven legges ved 

Det søkes samlet for alle emner som ønskes innpasset i studieløpet. Har du nok emner som kan innpasses vil det bli vurdert om du kan flyttes opp et kull. Dette forutsetter at det er nok plass på kullet over. Får du ikke flyttet opp et kull, må du være forberedt på å vente ett år for så å ta igjen kullet på andre året. 

Søknadsfristen er 15. august. Vi behandler saker fortløpende, men vær forberedt på at mer kompliserte saker kan ha lengre behandlingstid. 

Ansvarlig for siden: Birgitte Thomassen
Sist oppdatert: 27.06.2022

Spørsmål om innpassing:  

E-post: post@psyk.uit.no