Valg av emnegruppe

Det tredje studieåret (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:


Gjennom denne emnegruppen skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle rollen som økonomiansvarlig. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i finansiering, regnskapsanalyse, strategiske anskaffelser og på den annen side kunnskaper om ulike analyseverktøy og hvordan disse kan komme i praktisk anvendelse i bedriftsutviklingsprosesser. De skal i tillegg tilegne seg juridisk kunnskaper på et nivå som gjør dem i stand til å vurdere når virksomheten trenger å aktivere juridisk spesialkompetanse.

5.semester
Høst

BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett

BED-2032NETT Foretaksfinans

BED-XXXXNETT Strategiske anskaffelser
6.semester
Vår
BED-xxxxNETT Dataanalyse BED-2048NETT Kontraktsrett BED-2036NETT Praktisk bedriftsutvikling

Valgemner
Høst: BED-2015NETT Kommersialisering. Kan erstatte ett av høstemnene.
Vår: BED-2201NETT Bacheloroppgave. Bacheloroppgaven må skrives som gruppeoppgave. Kan erstatte Dataanalyse eller Kontraktsrett


Gjennom denne emnegruppen skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kompetanse i personalledelse, økt markedsforståelse, organisasjonspsykologi og bedriftsutvikling strategi. De skal i tillegg tilegne seg juridisk kunnskaper på et nivå som gjør dem i stand til å vurdere når virksomheten trenger å aktivere juridisk spesialkompetanse.

5. semester

høst

BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett

BED-1009NETT Innovasjon og entreprenørskap

BED-XXXXNETT Strategiske anskaffelser

6. semester

Vår

BED-2034NETT Organisasjonspsykologi BED-2048NETT Kontraktsrett BED-2036NETT Praktisk bedriftsutvikling

Høst: BED-2015NETT Kommersialisering. Kan erstatte ett av høstemnene.
Vår: BED-2201NETT Bacheloroppgave. Bacheloroppgaven må skrives som gruppeoppgave. Kan erstatte Organisasjonspsykologi eller Kontraktsrett


Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

5. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet
6. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 16.12.2020 14:18