Informasjon for søkere til Musikkutøving - bachelor

Her finner du informasjon om repertoarkrav og videoopptak til opptaksprøven.

Bilde av band

Årets opptak består av to runder, første runde er digital og andre runde er med fysisk oppmøte i uke 10. Alle som har søkt innen fristen 15. desember vil motta en lenke til skjema som må fylles ut og sendes inn. Der skal du laste opp video med prøvespill for ditt instrument, mer informasjon om repertoarkrav og krav til videoinnspillingen finner du under. Etter runde én får du beskjed om du er godkjent til runde to.


 • 1. november 2022: Søknadsweb åpner for registrering av søknader
 • 15. desember 2022: Frist  for registrering i Søknadsweb er kl 23:59
 • 15. januar 2023: Frist for å sende inn videomateriale til første runde. Du får tilsendt et eget skjema for innsending av video.
 • 6. – 10. mars 2023 (uke 10): Opptaksprøver/intervjuer for godkjente søkere
 • 22. mars 2023: Tilbudsbrev blir sendt ut
 • 1. juli 2023: Frist for ettersending av vitnemål for utdanning som avsluttes våren 2023

 • Spill inn repertoaret som gjelder for ditt instrument i første runde. Repertoarkravet for klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning) som du kan finne her:  Repertoarkrav 2023
 • Det er viktig at innspillingen er uredigert, og at hver sats er innspilt i ett opptak

 

 


Du skal spille inn en video med et prøvespillprogram på ca. 15–20 minutter til første runde av opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt.
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil.
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet. 

 


 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde – du kan bruke en vanlig mobiltelefon om du ønsker det.
 • Videoene skal lastes opp på YouTube.
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet.
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort.
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer.
 • Tenk igjennom hvilket opptak du kan sende som viser det du kan godt. Musikkforståelse, teknikk, utholdenhet, improvisasjon osv.
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur.

For å få opptak ved bachelor i utøvende musikk forutsettes det at du i tillegg til å avlegge godkjent prøvespill også består en prøve i gehør og musikkteori. Prøven i gehør og musikkteori vil bli satt opp hver dag i oppstartsuka (uke 10).

 • Hvordan foregår prøven?

På opptaksprøven vil du sitte med hodetelefoner på medbrakt PC / Mac, og du kan jobbe i et tempo som passer deg innen rammen på 1,5 time. 

 • Demonstrasjonsprøve

Som registrert søker til bachelor i utøvende musikk ved musikkonservatoriet i Tromsø vil du få tilgang til et demoeksemplar av den digitale opptaksprøven etter søknadsfristens utløp. For å forsikre deg om at selve opptaksprøven er mulig å ta på din egen bærbare datamaskin, er det en forutsetning at du på forhånd har kjørt demoeksemplaret av prøven på den samme maskinen. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!  For å få demoen til å virke må det lastes ned et program (SEB) og det stilles visse krav til operativsystem o.s.v. 

 • Video om opptaksprøven i gehør og teori

Opptaksprøven skal sikre at alle studenter har den kunnskapen og de ferdighetene som er minstekrav for å kunne følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Denne videoen forteller hva du bør kunne og hvordan oppgavene kan se ut.

 • Forslag til litteratur
 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Digitalt kurs i teori og gehør 

Kurset kan være nyttig dersom du skal ta opptaksprøve i teori og gehør og mangler teori-og gehøropplæring fra videregående skole. Kurset er gratis, og åpent for alle. 

For å komme seg inn i kurset, må man først registrere seg gjennom registreringsknappen øverst til venstre. Om man bruker mobil vil knappen være øverst til høyre. Deretter trykker man «enroll now».

 Har du problemer med innlogging kan du kontakte:

Maria Medby Tollefsen

+47 77 66 05 35

maria.m.tollefsen@uit.no


Emilie Larsen tlf 77 64 45 90 emilie.h.larsen@uit.no

Ansvarlig for siden: Rita Lillevik
Sist oppdatert: 26.01.2023