Vil du vite mer om våre friluftslivstudier? Kontakt Ida og Sondre

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med Ida på e-post ida_98@live.com tlf 97769906 eller Sondre på e-post brochmann95@gmail.com eller tlf 95455409
Ansvarlig for siden: Eva Bjørkesett
Sist oppdatert: 02.07.2020 10:04