Info om opptaksprøve

Søkere til studiet vil få nærmere informasjon på epost om selve opptaksprøvens innhold og utførelse etter søknadsfristens utløp.

Ansvarlig for siden: Arne Elvemo
opprettet: 06.04.2020