Utveksling

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved UiT - Norges arktiske universitet og er viktig både for studenter og ansatte. Institutt for informatikk har opprettet utvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Informatikkprogrammene ved campus Tromsø
Både studenter på bachelor- og 5-årig integrert masterstudium (siving) i informatikk kan generelt gjennomføre et utenlandsopphold i studiets 3. år. Når og hvor lenge studentene kan dra på utveksling 3. året vurderes i forhold til det enkelte lærested.  I 2-årig masterstudium i informatikk er det mulig å gjennomføre et utvekslingsopphold i 2. semester (vår). 

Ved utvekslingsopphold i 6. semester for sivilingeniørstudentene i informatikk må examen philosophicum (FIL-0700) gjennomføres enten før eller etter utreise dersom det ikke finnes et tilsvarende emne der utvekslingsoppholdet gjennomføres.

Kunstig intelligens, campus Tromsø
Utveksling kan gjennomføres i 5. - 7. semester, maksimalt 2 semester. Ta kontakt med instituttadministrasjonen.

Informatikkprogrammet ved campus Mo i Rana
Det legges opp til utveksling i 3. og / eller 4. semester. Ved utvekslingsopphold i 3. semester for må examen philosophicum (FIL-0700) gjennomføres etter hjemkomst dersom det ikke finnes et tilsvarende emne der utvekslingsoppholdet gjennomføres.

Informatikkprogrammet ved campus Bodø
I 2-årig masterstudium i informatikk er det mulig å gjennomføre et utvekslingsopphold i 2. semester (vår). 

Generell informasjon
Emnene planlagt gjennomført i utvekslingsperioden må søkes forhåndsgodkjent etter dialog med instituttet. For de kvalitetssikrede avtalene, har instituttet laget egne nettsider med mye praktisk informasjon og hvilke emner som må tas og hva en kan velge av emner. For de andre lærestedene vil Instituttet i hvert enkelt tilfelle vurdere på hvilken måte og i hvilket omfang eksterne emner vil kunne erstatte obligatoriske emner i studentens utdanningsplan ved UiT. Studentene må i større grad bidra i prosessen når det gjelder å dra på utveksling til disse lærestedene. 

Studenter som ønsker utenlandsopphold som en del av informatikkstudiet må ta kontakt i god tid før utreise, senest ved semesterstart i semesteret før utreise. De forhåndsgodkjente emnene inngår som en del av studiet UiT. Manglende gjennomføring av forhåndsgodkjent opplegg kan medføre forlenget studietid.

Arbeidsmengden skal være representativ for den tidsperiode studenten er på utvekslingsopphold. 


Insitutt for informatikk har i dag to kvalitetssikrede avtaler:

Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (ta kontakt med instituttadministrasjon)

Technische Universität Munchen, Department of informatics, Tyskland (ta kontakt med instituttadministrasjon)

 

 

Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
Sist oppdatert: 17.11.2022


Kontaktpersoner ved Institutt for informatikk:
Sunniva Solheim Alvestad
Jan Fuglesteg
Julia Alexandra Sen

Koordinator med ansvar for Fakultet for naturvitenskap og teknologi:
Jianfei Feng Sørensen