Samisk

I Alta kan du ta 60 studiepoeng i samisk som andrespråk som en del av grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. master. 
Dette blir ett av dine undervisningsfag (fag 3 eller 4).

Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.


 

Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 01.11.2023