Samisk

Du kan ta samisk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. master.
Dette blir ett av dine undervisningsfag.

Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.

Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette.

 

Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 19.03.2021