Avlagte mastergradar

Her finn du ei oversikt over mastergradsoppgåver i russlandsstudier avlagt ved UiT Noregs arktiske universitet. Oppgåvene er publiserte elektronisk i Munin, og du finn oppgåva ved å klikke på tittelen.

Studium avslutta Etternamn Fornamn Tittel på oppgåva
2015 Berntzen Oda Knutsen Aleksandr Geljevitsj Dugin i russisk politikk og åndsliv fra 1980-2005.
2015 Ryen Merete Fra «Gospodin Da» til «Gospodin Njet». Andrej Kozyrevs utenrikspolitiske orientering, med vekt på forholdet til Norge.
2015 Hansen Arve Majdan 2013–2014: Plassen, protestene, drivkreftene.
2014 Gjervold Jonas Hinrichsen Prefix Variation in Russian: A Comparison between Occasional Verbs and Standardized Language
2014 Høgetveit Åsne Øysteinsdotter Kvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm - offer og moralske førebilete
2013 Andersson Ola Goverud Sovjetrussiske holdninger til Norge og nordmenn fra 1917-1930: Fra store forventninger til moderat interesse
2013 Johansen Cathrine Norsk-sovjetisk fiskerisamarbeid 1955-1965
2013 Nordheim Anette Den kalde freden: Sovjetiske presseoppslag om Norge 1943-1948
2013 Ims Malin Russiske oppfatninger om delelinjeavtalen i Barentshavet
2013 Dischler Kristian Jakta på russisk stordom. Ungdomsrørsla Nasjis idéhistoriske rammeverk i to politiske manifest
2012 Myklestad Maria Naboskap, oppfatningar og delelinjeforhandlingar 1985–1992 : ei framstilling av delelinjeforhandlingane i Barentshavet slik dei blei sett i norske og sovjetiske/russiske aviser
Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
opprettet: 05.03.2018