Her finner du deres FØRSTE jobb som fersk fiskerikandidat" /> Her finner du deres FØRSTE jobb som fersk fiskerikandidat" />

Hva jobber fiskerikandidatene med i dag?

Dagens stillingstittel til ca 100 nyutdannede fiskerikandidater fra de siste 10 årene. Du får tittelen fiskerikandidat etter ferdig mastergrad.

Størrelsen på ordene indikerer hvor mange i hver kategori. Det største ordet er rådgiver, som igjen betyr at flest gikk inn i ulike typer rådgiverstillinger hos forskjellige arbeidsgivere etter endt utdannelse. Neste bilde viser arbeidsgiver (NFH er Norges fiskerihøgskole). Siste bilde viser hvor de geografisk eri sin nåværende jobb. (Undersøkelse fra 2016, med utdannede kandidater fra de siste 10 årene).

Her finner du deres FØRSTE jobb som fersk fiskerikandidat

Ansvarlig for siden: Trine Holm Larsen
opprettet: 20.04.2017