Praksis på master for Medie- og dokumentasjonsvitenskap

På denne siden finner du informasjon om praksis på master for Medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Alle studenter på mastergradsprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) har praksis på tre uker tidlig i tredje semester.

Du må ha bestått alle obligatoriske emner fra første semester før du kan ta praksisperioden.

Du velger praksisplass i samråd med fag ansvarlig. Du skal i utgangspuntet selv finne fram til og ta kontakt med aktuelt praksissted. Praksissted kan være hvor du vil, men du må selv dekke kostnader knyttet til reise og opphold om du tar praksis annet sted enn Tromsø.

Praksisopphold må avtales på forhånd mellom praksissted og ISK, og skal godkjennes av begge parter i forkant av praksis. Praksisoppholdet og praksisveiledning er ulønnet.

Praksisoppholdet skal være en læringssituasjon for deg, men også en ressurs for praksisstedet.

Når du har funnet praksissted sender du kontaktinformasjon til studiekonsulenten som sender ut en samarbeidsavtale som gjelder mellom UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og praksisstedet - når disse er signert vil studiekonsulenten sende ut en trepartsavtale som er en avtale mellom deg (student), praksissted og instituttet om praksis.

I trepartsavtalen skal du skrive inn tema for mastergradsprosjektet. Avtalen signeres og sendes tilbake til studiekonsulenten som henter inn de resterende signaturer. Når alle har signert vil du få en gjenpart av avtalen. Dette skal helst være gjort i god tid før du går ut i praksis. 

Praksisavtale skal være inngått før du begynner i praksis

Praksis er obligatorisk.

Hvor kan du ha praksis

Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Du må ha bestått alle obligatoriske emner fra første semester før du kan ta praksisperioden:

MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap

MDV-3051 Big data, sosiale medier og gjenfinning
Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 23.09.2021 15:01