Bidrar til å berge liv

Med bakgrunn fra samfunnsvitenskapelige fag får Heidi Lydersen jobbe med noe av det mest meningsfulle hun kan tenke seg: Å berge liv.

– Jeg tror ikke jeg kan si at yrkesvalget er et resultat av langsiktig planlegging. Men karriereveien så langt har vært drevet frem av et engasjement, sier Heidi Lydersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

– I dag jobber jeg med selvmordsforebygging, som spesialkonsulent i VIVAT Selvmordsforebygging, ett av Helsedirektoratets nasjonale tiltak innen selvmordsforebygging. Gjennom å koordinere kurs og arrangement, og gjennom selv å være kursleder, bidrar jeg til opplæring i førstehjelp ved selvmordsfare, forteller hun.  

Meningsfullt arbeid
– Det høres litt dystert ut?
– Sett utenfra kan jeg forstå at det høres dystert ut, fordi dette selvsagt er et veldig alvorlig tema. Men å kunne ha dette som jobb er samtidig fantastisk spennende. Jeg jobber tett på livet, jeg jobber med noe som er veldig betydningsfullt og der jeg kan være med på å utgjøre en forskjell, sier hun.  
Hun trives med kurset som format for kunnskapsformidling, og hun har lenge erfart at noe av det aller viktigste for å kunne skape langsiktige gode resultater handler om å påvirke holdninger. Dette er et mål enten deltakerne på kursene er medisinstudenter eller frivillige.  
– Jeg startet også selv som frivillig, gjennom Kirkens SOS, der vi jobbet med kriser – både med håndtering og forebygging, forteller hun.  

Ekte engasjement
Engasjementet hennes som frivillig utviklet seg etter hvert til å bli karrierevei. I Kirkens SOS ble hun etter hvert fast ansatt, med både administrativt og faglig ansvar – og etter hvert ble hun leder for den nystartede frivillighetssentralen til Røde kors.  
– Hvor lenge planla du dette som karrierevei?
– Jeg tror ikke jeg kan si at yrkesvalget er et resultat av langsiktig planlegging. Men karriereveien så langt har vært drevet frem av et engasjement. Jeg har studert lenge – også ved siden av fast jobb – og jeg har gjort dette fordi jeg hele tiden har hatt lyst til å lære mer, sier hun, og har ikke opplevd noen deler av utdanningen sin som overflødig.  
– Jeg mener jeg har hatt god bruk for alle deler av utdanningen min. Praktisk pedagogikk har selvsagt vært nyttig som kursleder, og gjennom å studere ved BI har jeg lært markedsføring og økonomi, som åpenbart er nyttig i stillingene jeg har hatt, ikke minst der jeg har hatt økonomisk ansvar, mener hun.  
– Rådet til de studentene som skal planlegge egne karrierer?
– Vær engasjert! For det første bør du velge fag og yrke ut fra hva du selv har lyst til å jobbe med, og der du vil trives. Men engasjement ved siden av de formelle studiene er nesten minst like viktig. Dette gir erfaringer som bidrar til at du ser sammenhenger – og faktisk øker utbyttet av studiene, mener hun.  

Hvorfor sosiologi ved uit: 
Både fag og studiested var veldig naturlige valg for meg. Tromsø var et enkelt valg som studieby, fordi dette var nærmeste universitetsby – og dels fordi jeg trivdes godt i byen. Og med et grunnleggende samfunnsengasjement har jeg alltid vært tiltrukket av alle former for samfunnsfag.  

Beste minner fra studiet: 
Jeg har studert ganske lenge – og i stor grad ved siden av å ha jobb. Jeg har vært innom mange ulike fag, men hvis jeg skal trekke frem én opplevelse som et særlig godt minne, så er det erfaringene fra praktisk pedagogikk. Den praktiske tilnærmingen i undervisningen appellerte veldig til meg; lærerne hadde vært ute i arbeidslivet og det var hele tiden en klar sammenheng mellom liv og lære.  

Min karrierevei
Heidi Lydersen

2000: Avsluttet videregående skole, Sortland.
2000-2010: Ulike fag ved Universitetet i Tromsø. Ex-phil/ex-fac, Sosiologi, grunnfag og mellomfag.  Statsvitenskap, grunnfag. Praktisk pedagogikk, årsstudium, med flere enkeltemner i pedagogikk.
2003: Santiago i Chile, Universidad de Arcis, Human Rights Diploma, godskrevet som ett semester i statsvitenskapen.
2005: Fylkesleder for NRKs TV-aksjon. 
2006-2008: Markedsøkonomstudiet, deltid, BI i Tromsø.
2006-2008: Kirkens SOS, ulike roller innenfor administrasjon/organisasjon, faglig leder og fungerende daglig leder.
2008-2013: Kirkens bymisjon, som samfunnskontakt.
2013-2016: Tromsø Røde kors, leder for den nystartede frivillighetssentralen.
2016-:  VIVAT Selvmordsforebygging, spesialkonsulent

Øyeblikket som definerte karriereveien:  
Reisen til Nicaragua på videregående skole ga grobunn for et sterkt sosialt engasjement. Operasjon Dagsverk og Internasjonal uke ga mersmak og retning for studievalgene sosiologi, statsvitenskap og menneskerettsstudiet. Sterke menneskemøter jeg erfarte som frivillig, forsterket dette og ga retning for studier og arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Alt du gjør ved siden av den formelle hverdagen din, bidrar til levd liv, erfaring og evne til å se sammenhenger. For egen del mener jeg at engasjementet har bidratt til at jeg har hatt direkte nytte av hvert eneste fag jeg har studert.

Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 07.12.2017

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet