Grunnskolelærerutdanning 5-10 Alta

Velkommen som student på grunnskolelærerutdanning 5-10. Her er en del praktisk informasjon du trenger.

Grunnskolelærerutdanning 5-10 i Alta har flere læringsarenaer:

  • fysiske samlinger i Alta, som foregår over en uke om gangen.
  • arbeidsgrupper i de ulike fagene
  • individuelt arbeid
  • praksis.

I tillegg til tidsfestede samlinger kan du som student bli innkalt til andre møter - enten digitale eller fysiske. 

Samlinger i Alta

Høst 2022: Uke 33, 35, 38, 45, 49

Vår 2023: Uke 2, 5, 7, 13

Arbeidsgrupper i fag/emner:jobbe med arbeidsoppgaver

Studentene settes sammen for å jobbe med arbeidskrav eller faglig stoff som skal være forberedet før samlinger.

Praksis

ITP-uke (innføring til praksis) - kombinasjon av observasjon i praksis og fysisk samling på campus:

Uke 39

Praksis- fulltid i skole:

Uke 41, 9, 10, 11

Praksis gjennomføres i grupper på rundt tre studenter, fortrinnsvis i Alta, Sør-Varanger ,Nordreisa eller Hammerfest. UiT ordner praksisplassene.  Fra 3. studieår kan man søke om å gjennomføre praksis andre steder.

Praksis står nærmere beskrevet på UiTs side for Praksis.

Ansvarlig for siden: Yngve Engkvist
Sist oppdatert: 14.09.2022