Organisering av studieåret 2024-2025 for kull 2024

Grunnskolelærerutdanning 1-7 i Alta er organisert med fysiske ukessamlinger i Alta og digital undervisning mellom samlingene. Hvert studieår er det 5-6 uker praksis. 

Samlinger i Alta (gjelder kull 2024) 

Høst 2024

  • oppstartssamling på to dager i uke 33
  • ukessamling i uke 35, 38, 44
  • digital undervisning mellom samlingene. Se timeplan.

Vår 2025

  • ukessamling i uke 3, 8, 14
  • digital undervisning mellom samlingene. Se timeplan.

I tillegg til tidsfestede samlinger kan du som student bli innkalt til andre møter, digitale eller fysiske. 

Praksis

Praksis gjennomføres både i høst- og vårsemesteret.

Høst 2024

  • Innføring til praksis i uke 41 (på campus Alta)
  • Praksis i uke 42

Vår 2024

  • Praksis i uke 11, 12, 13

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter, fortrinnsvis i Alta, Sør-Varanger, Nordreisa eller Hammerfest.

Ansvarlig for siden: Kristine Bakken
Sist oppdatert: 18.04.2024