Lykkelige tilfeldigheter

En gang trodde Lars-André Hanssen at han skulle bli siviløkonom. Likevel var det tilfeldighetene som førte ham inn i revisjonsbransjen.

Lars-André Hanssen på kontoret
- Litt tilfeldig var det at jeg begynte å studere statsvitenskap, men det er dette faget som gjør at jeg har den jobben jeg har i dag, sier Lars-André Hanssen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I dag er han administrerende direktør i KomRev NORD – og han er en av de direktørene som ikke er spesielt glad i direktør-tittelen.

Etterspurt kompetanse

– Nei, aller helst omtaler jeg meg selv som daglig leder. Jeg liker ikke direktørtittelen, fordi jeg synes denne tittelen skaper avstand – og at den fører meg for langt unna faget og den virksomheten vi driver i det daglige, sier han.

Virksomheten, den består av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon – og forvaltningsrevisjon er ikke det vi normalt forbinder med revisjon.

– Vi tenker jo økonomi, og mange av de ansatte her er finansielle revisorer. I tillegg har vi ansatte som er jurister og samfunnsvitere. Vår jobb er å sjekke at lover og regler følges – og at de offentlige pengene havner der de skal, forklarer han.

Han trengte ikke å vente lenge etter fullført hovedfag i statsvitenskap, før han han fikk jobb: Som rådgiver ved Harstad trygdekontor – i det som i dag er en del av Nav.

Lykkelige tilfeldigheter

– Det var selvfølgelig godt å kunne ha en jobb å gå til som nyutdannet, men jeg ble ikke så lenge i denne jobben før det åpnet seg en spennende mulighet som foreleser ved Høgskolen i Harstad. Der var jeg i to år før han havnet i revisjonsbransjen, forteller han.

Han fikk jobb i det som den gang het Troms kommunerevisjon i Harstad, og som kort tid senere som ett av flere selskaper ble slått sammen til det nye KomRev NORD. Slik har han opplevd hvordan sammenslåinger av etater og selskaper skaper utfordringer og muligheter for de ansatte.

– Var det fusjonen som tvang deg til å flytte tilbake til Tromsø?

– Nei, egentlig kunne jeg fint fungert med kontorsted i Harstad også, men så lenge min bedre halvdel holdt til i Tromsø ble det til at jeg også flyttet hit. Veldig mye styres av tilfeldighetene. Litt tilfeldig var det at jeg begynte å studere statsvitenskap, men det er dette faget som gjør at jeg har den jobben jeg har i dag. Samtidig tror jeg ikke jeg kunne fungert så godt her, om det ikke hadde vært fordi jeg startet med å studere økonomi og administrasjon. Planen om å bli siviløkonom ble det ikke noe av, men utdannelsen var langt fra bortkastet, mener han.

HVORFOR STATSVITENSKAP VED UIT?

At jeg havnet i Tromsø var litt tilfeldig, og hadde kanskje først og fremst å gjøre med at min bedre halvdel holdt til her. Valget av statsvitenskap som fag var ikke like tilfeldig. Jeg hadde slått fra meg den første tanken om en karriere som siviløkonom, og ønsket å favne litt bredere. Og jeg følte meg veldig «hjemme» i statsvitenskap.

BESTE MINNE FRA SELVE STUDIET:

Uten tvil da jeg sto med hovedfagsoppgaven i hendene – rett fra trykkeriet. Den var fortsatt varm; den luktet trykksverte og var et håndfast og konkret tilsvar på det amerikanerne roper etter avsluttet studium: «I made it!»

Min karrierevei 
Lars-André Hanssen

1990: Avsluttet videregående skole, Heggen i Harstad.
1990-1992: Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Harstad.
1992-1993: Verneplikt i Forsvaret.
1993-2000: Deltidsjobb i Posten, i skranken på hovedpostkontoret i Tromsø, ved siden av studiene.
1993: Ex phil, UiT.
1994-1995: Sosialøkonomi grunnfag, UiT.
1994-1995: Pedagogikk grunnfag.
1995-1996: Sosialøkonomi mellomfag, UiT.
1996-1997: Statsvitenskap grunnfag, UiT.
1997-1998: Statsvitenskap mellomfag, UiT.
1998-2000: Statsvitenskap hovedfag, UiT.
2001: Rådgiver, Harstad trygdekontor.
2001-2002: Jobb som foreleser i statsvitenskap, Høgskolen i Harstad.
2002-2004: Forvaltningsrevisor, Troms kommunerevisjon, Harstad.
2004-2013: Leder for forvaltningsrevisjonen, KomRev Nord, Tromsø.
2013-: Administrerende direktør, KomRev Nord, Tromsø.

Øyeblikket som definerte karriereveien:

Når bestemmer man seg for hvilken retning man vil gå i? For meg ble den første forelesningen med Kjell Arne Rørvik veldig avgjørende – og senere ble han også veilederen min på hovedfaget.

Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 07.12.2017

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet