Den nye, store verden

For Geir Håvard Hanssen handler kommunikasjon om mer enn formidling. Enda viktigere er det å forstå en verden som er veldig mangfoldig og sammensatt.

– Kommunikasjon, språk og formidling har alltid fascinert meg, og drømmen har hele tiden vært å kunne jobbe med dette, sier Geir Håvard Hanssen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

– For Sjømatrådet handler kommunikasjonsarbeidet mye om beredskap. Vi er til stede i veldig mange ulike markeder, der vi møter ulike kulturer og forskjellige utfordringer. Det er både krevende og spennende å klare å nå ut med korrekt informasjon i situasjoner der Norge og norsk sjømatindustri er satt under press, illustrerer han.


Verdifull lærererfaring

Han har hele tiden vært målrettet – og ønsket å jobbe med kommunikasjon, selv om både valg av studieprogrammer og enkelte av hans valg av arbeidserfaring kan tyde på at han vært på leting etter sin «rette hylle».

– Kommunikasjon, språk og formidling har alltid fascinert meg, og drømmen har hele tiden vært å kunne jobbe med dette. Målrettet og god kommunikasjon er et kraftfullt verktøy for å påvirke – både politisk og innenfor andre beslutningsprosesser – så derfor er det en åpenbar sammenheng mellom kompetanse innenfor statsvitenskap og et yrkestittel som kommunikasjonsdirektør, forklarer han.

Parallelt med studier jobbet han som journalist, og skaffet seg på den måten praktisk erfaring fra arbeid i media. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at han valgte å tilbringe flere år i læreryrket.

– Jeg var tidlig veldig bevisst på at jeg ønsket meg pedagogisk erfaring, og jeg mener at erfaringen som lærer har vært gull verdt for meg. I læreryrket må du stå foran en klasse, og du må by på deg selv. Du skal være godt forberedt på det du ønsker å formidle – og samtidig må du ha evne til å håndtere uventede situasjoner og overraskende spørsmål, forklarer han, og mener han i rollen som kommunikasjonsdirektør ofte henter frem erfaring fra tiden i klasserommet.

Fascinerende nyanser

I 2008, etter flere år som lærer og dessuten et opphold i en «skikkelig statsvitenskapelig» jobb som forvaltningsrevisor i KomRev Nord, fikk han endelig realisert drømmen sin om å få jobbe med kommunikasjon. Han startet som informasjonsrådgiver og senere kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Troms. Deretter gikk ferden til stillingen som kommunikasjonssjef i Sparebanken Nord-Norge, og videre til å bli kommunikasjonsdirektør i Norges Sjømatråd.

– I forhold til det faglige innholdet i jobben er det veldig mye som er likt fra de tre ulike organisasjonene, men det er noen nyanser som er veldig fascinerende, sier han.

– Hos Fylkesmannen sto informasjonsformidling i fokus; vi jobbet mye med å få ut informasjon om fylkesmannens arbeid til innbyggerne i fylket. I banken sto merkevarebygging i fokus; å vise hvem SpareBank 1 Nord-Norge er og hva de står for ved hjelp av en god og tydelig kommunikasjon. Her i Sjømatrådet arbeider vi mye med beredskap og kunnskap om norsk sjømat og den norske sjømatnæringen. I arbeidet med kommunikasjon må en bruke ulike kanaler og virkemidler for å nå de målene en setter seg. Dette gjør arbeidet både interessante og inspirerende, mener han.


Hvorfor statsvitenskap ved uit: 

Veien inn i statsvitenskapen startet med grunnfag ved NTNU i Trondheim. Der fikk jeg en fin introduksjon til faget som gjorde at jeg valgte å gå videre til mellomfag og hovedfag i Tromsø. Statsvitenskap er et bredt fag som gir et godt innblikk i hvordan samfunnet organiseres og styres, både nasjonalt og internasjonalt. Det gir mange spennende muligheter til fordypning og en rekke valgmuligheter når en skal ut i arbeidslivet etter studiet. Jeg var interessert i kommunikasjon og brukte hovedfaget til å undersøke hvordan den nordnorske verftsnæringen jobbet for påvirke endringen av den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften i 2000. Den brede samfunnsforståelsen, og kunnskapen om hvordan kommunikasjon påvirker beslutningsprosesser mellom valg, har vært en god grunnmur å stå på i de jobbene jeg har hatt, både som lærer, forvaltningsrevisor og kommunikator. I tillegg har jeg hatt stor nytte av å kombinere studiet med arbeid som journalist.


Beste minner fra studiet: 

Det jeg husker best fra studiet er det miljøet vi hadde på lesesalen for hovedfagsstudentene nede i Breiviklia. Med så mange studenter som studerte statsvitenskapen fra ulike vinkler ble det mange gode diskusjoner, godt vennskap og et godt miljø som jeg hadde stor glede av. Under arbeidet med hovedoppgaven reiste jeg til Brüssel for å intervjue presidenten i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Der møtte jeg senjaværingen Knut Almestad, som etter en oppvekst på Medby søkte seg til Forsvaret og utenrikstjenesten, før han endte på toppen av ESA. Etter intervjuet til hovedoppgaven tok jeg frem fotoapparatet og gjorde et nytt intervju om denne reisen fra et nordnorsk fiskevær til toppjobben i Brüssel. Det ble en fin sak i Troms Folkeblad. 


Min karrierevei
Geir Håvard Hanssen

1994: Avsluttet videregående skole - fireårig skilinje, Nordreisa.
1994-1995: Førstegangstjeneste, Bardufoss flystasjon.
1995: Ex.Phil. Universitetet i Tromsø.
1996: Historie grunnfag, Universitetet i Tromsø.
1997: Nordisk grunnfag, Universitetet i Tromsø.
1998: Halvt år i jobb som journalist i Troms Folkeblad, Finnsnes.
1998-1999: Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Trondheim, NTNU.
1999: Statsvitenskap mellomfag, Universitetet i Tromsø.
2000-2002:  Statsvitenskap hovedfag, Universitetet i Tromsø, der hovedoppgaven ble levert i 2003.
2002-2003: Jobb som lærer i Kirkenes, ved siden av å jobbe som frilansjournalist.
2004-2005: Jobb som lærer ved Høgtun videregående skole i Målselv, etter et års sykmelding etter operasjon for idrettsskade.
2005:

Jobb som studiekonsulent, Universitetet i Tromsø.

2005-2008:

Jobb som forvaltningsrevisor i Komrev Nord, kombinert med å være frilansjournalist.

2008-2011: Jobb som informasjonsrådgiver, senere kommunikasjonssjef ved Fylkesmannen i Troms.
2011-2016: Jobb som kommunikasjonssjef, Sparebank1 Nord-Norge.
2016-: Jobb som kommunikasjonsdirektør, Norges Sjømatråd.

Øyeblikket som definerte karriereveien:  

Den dagen min gode venn Jørn-Christian Skoglund tilbudte meg jobb som journalist i Troms Folkeblad. Dette ble starten på mange år som frilansjournalist og en viktig årsak til at jeg valgte å satse på kommunikasjon som yrke.

Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 07.12.2017

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet