Informasjon for søkere til Musikkutøving - bachelor

Alle søkere til utøvende musikkstudier må levere et egenprodusert videoopptak som runde 1 av opptaksprøvene. Runde 2 gjennomføres ved fysisk oppmøte.

Bilde av band


Første runde av opptaksprøvene vil avlegges digitalt der prøvespillets repertoar blir vurdert ut fra innsendte videofiler. Andre runde avholdes fysisk ved Musikkonservatoriet i Tromsø i uke 10. 

Tilbud om opptak til studiet sendes ut onsdag i uke 12. 


Les mer om Musikkutøving - bachelor her
Søk via Lokalt opptak

 


 • Spill inn prøvespillrepertoaret for hovedinstrument på video, og last det det opp til YouTube.
 • Hver enkelt søker får tilsendt en e-post med informasjon om søknadsprosessen videre og med en link til et nettskjema.
 • Fyll ut tilsendt nettskjema med infomasjon om ditt prøvespillprogram, med en beskrivelse av videoene og med klikkbare lenker til repertoaret på Youtube.
 • Frist for innsending av video er 15. januar 

Du skal spille inn en video med et prøvespillprogram på ca. 15–20 minutter til første runde av opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt.
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil.
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet. 

Du finner mer informasjon her: Repertoarkrav 2022


 • Spill inn repertoaret som gjelder for ditt instrument i første runde. Repertoarkravet for klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning) som du kan finne her:  Repertoarkrav 2022
 • Det er viktig at innspillingen er uredigert, og at hver sats er innspilt i ett opptak

 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde – du kan bruke en vanlig mobiltelefon om du ønsker det.
 • Videoene skal lastes opp på YouTube.
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet.
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort.
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer.
 • Tenk igjennom hvilket opptak du kan sende som viser det du kan godt. Musikkforståelse, teknikk, utholdenhet, improvisasjon osv.
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur.

 • Andre runde av opptaksprøvene gjennomføres ved fysisk oppmøte hos Musikkonservatoriet i uke 10. Opptaksprøven består av en spilleprøve, prima vista og en samtale med faglærer. 
 • Det vil være en prøve i teori og gehør som foretas ved Musikkonservatoriet, så alle søkere oppfordres til å ta med egen PC. 

Repertoarkravet for klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning) som du kan finne her:  Repertoarkrav 2022 

Rytmiske søkere kan velge ut fra følgende repertoar: 

 1. Stratus – Billy Cobham (Jazz/fusion)
 2. Revelation – Robben Ford (Blues/jazz)
 3. Spain – Chick Corea (Jazz/latin)
 4. Strasbourg St. Denis – Roy Hargrove (Jazz/groove)
 5. The moon is a harsh mistress – Jimmy Webb (Standard, ballade)
 6. There will never be another you – Warren/Gordon (Standard, jazz)
 7. All the things you are – Jerome Kern (Standard, jazz)
 8. Beautiful love – King/Young/Alstyne (Standard, jazz)
 9. Now´s the time/ Billie´s Bounce – Charlie Parker (Jazz blues)
 10. Back in black – AC/DC (Stadionrock)
 11. Black Knight – Deep Purple (Stadionrock)
 12. Billie Jean – Michael Jackson (Pop)
 13. For once in my life – Stevie Wonder (Pop)
 14. Josie – Steely Dan (Pop)
 15. No love dying – Gregory Porter (Jazz/pop)
 16. Man! I feel like a woman! – Shania Twain (Country)
 17. Times Like These- Foo Fighters (Rock)
 18. Ane Brun - Du Gråte Så Store Tåra (Folk)
 19. Dagny - Somebody (Pop)
 20. Amy Winehouse - Valerie (Soul)

Sivert Martin Grenersen: 77644250 sivert.grenersen@uit.no 
Ansvarlig for siden: Sivert Martin Grenersen
Sist oppdatert: 18.11.2021 09:51