Informasjon for søkere til Musikkutøving - bachelor

Her finner du informasjon om repertoarkrav og videoopptak til opptaksprøven.

Bilde av band


Du skal spille inn en video med et prøvespillprogram på ca. 15–20 minutter til første runde av opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt.
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil.
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet. 

 


 • Spill inn repertoaret som gjelder for ditt instrument i første runde. Repertoarkravet for klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning) som du kan finne her:  Repertoarkrav 2022
 • Det er viktig at innspillingen er uredigert, og at hver sats er innspilt i ett opptak

 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde – du kan bruke en vanlig mobiltelefon om du ønsker det.
 • Videoene skal lastes opp på YouTube.
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet.
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort.
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer.
 • Tenk igjennom hvilket opptak du kan sende som viser det du kan godt. Musikkforståelse, teknikk, utholdenhet, improvisasjon osv.
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur.

Lillian Grethe Jensen 77660732 lillian.jensen@uit.no

Rita Lillevik  77660540  rita.lillevik@uit.no

Ansvarlig for siden: Rita Lillevik
Sist oppdatert: 27.04.2022