Fra fortelling til forvaltning

Trondar Lien
Til daglig deltar Trondar Lien i planleggingen av en av tidenes største forvaltningsendringer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

– Jeg har vært heldig og har hatt veldig spennende jobber etter at jeg avsluttet studiene ved UiT. Først ble jeg ansatt som samfunnsplanlegger i Kvalsund kommune i Finnmark. Der jobbet jeg med kommuneplanen, noe som involverte spørsmål om både vindmøllepark, hytteområder og gruveanlegg. Veldig spennende! Senere flyttet jeg til Stokke i Vestfold, og til jobb som rådgiver på planavdelingen. Her har kommunereform og vedtatte kommunesammenslåinger vært noe av det mest spennende jeg har vært i befatning med, forteller han.

Et liv i media
Han hadde allerede en spennende jobb som journalist da han startet på studiene i samfunnsplanlegging – og hadde tilbrakt det meste av yrkeslivet sitt innen media.
– Var du lei journalistikken?
– Nei, det var jeg ikke! Motivasjonen min handlet ikke om misnøye eller om et ønske om å finne et nytt yrke. Jeg ønsket rett og slett å lære mer. Jeg var redd for å stivne i gamle spor. Det synes jeg er et aktverdig motiv, men jeg legger ikke skjul på at det er ganske tøft når et studium skal kombineres med å ha en ganske krevende fulltidsjobb ved siden av, slik jeg gjorde det første året, forteller han.
I løpet av studietiden ble han tilbudt sluttpakke fra rollen som journalist i iTromsø, og mens han jobbet med masteroppgaven bodde han i Sør-Afrika.
– Masteroppgaven min handlet om en planprosess i en norsk småby, men jeg jobbet samtidig som frivillig i en humanitær organisasjon – noe som selvsagt også var lærerikt og spennende. En del av frivilligheten ble også til en del av utdannelsen i form av et praksissemester, forteller han.

Tenk langsiktig
Muntlig eksamen ble gjennomført etter hjemkomsten fra Sør-Afrika, men han hadde ikke umiddelbare planer om å bruke sin nye akademiske grad i et nytt yrke.
– Nei, jeg tenkte først og fremst at kompetansen innenfor samfunnsplanlegging ville gjøre meg bedre i stand til å gjøre en enda bedre jobb innenfor media, og jeg var veldig begeistret for å kunne jobbe med å lære opp nye journalister, som høgskolelektor ved journalistutdanninga i Bodø. Jeg ble ikke så lenge i den jobben som jeg hadde sett for meg, fordi jeg lot meg overtale til å overta redaktøransvaret for den nystartene lokalavisen iBalsfjord, forteller han.
Lokalavisen ble lagt ned etter et drøyt års drift, og først da valgte han å skifte yrke – først til Kvalsund og senere til Stokke.
– Og rådet til studenter som planlegger eget utdanningsløp og frykter å utdanne seg til arbeidsledighet?
– Du må ha en faglig interesse for det faget du skal studere. Du må fokusere på å bygge din egen kompetanse, både den formelle og den erfaringsbaserte, du må planlegge denne kompetansebyggingen langsiktig – med stadig etterfylling. Og viktigst av alt: Du må gjøre jobben selv! Dette gjelder både i selve studiet og i deltakelse i den fagligsosiale delen av studiet. Det hjelper ikke hvor spennende studiemiljøet er, hvis du ikke selv er innstilt på å legge inn den nødvendige arbeidsinnsatsen, og at du hele tiden er våken for de mulighetene som dukker opp, sier han.

Hvorfor valgte du samfunnsplanlegging ved UIT?
Jeg har hele tiden vært opptatt av å lære og å tilegne meg mer kunnskap, og jeg har studert hele livet! Det faget jeg valgte ga seg på mange måter selv, fordi jeg har en grunnleggende interesse for mennesker og for samfunn.

Beste minner fra studiet:
Jeg husker først og fremst et fantastisk fagmiljø! Enkelte av forelesningene husker jeg faktisk fortsatt, noe som indikerer kvaliteten på dem. Jeg husker medstudentene som en veldig engasjert gjeng, som drev hverandre fremover. Men ingen ting av dette hjelper uten at alle som deltar er villig til å gjøre jobben. Studiet innebærer mye pensum, og ikke alt er like spennende, men helheten gjør deg i stand til å definere konflikter og konfliktområder.

Min karrierevei
Trondar Lien

1976: Avsluttet videregående skole, Lillestrøm.
1976: Startet studieløp til å bli ingeniør, men avbrøt dette.
1976-1979: Frilansjournalist ved Romerikes blad. Jobbet også med å kjøre iskrem! Hadde deltidsjobb ved Diplom-Is helt fra 15-årsalderen, først som fabrikkarbeider og senere med vareutkjøring.
1979: Grunnfag norsk, Høgskolen i Volda.
1980: Mellomfag norsk, Høgskolen i Volda
1981: Grunnfag, samfunnsfag, Høgskolen i Volda.
1981-1982: Lærer ved Eidebakken ungdomsskole i Lyngen, norsk matte og samfunnsfag
1982-1983: Lærer ved Nordreisa ungdomsskole, geografi, samfunnsfag og norsk.
1983: Romerikes blad, nyhetsjournalist.
1984: Sarpsborg Arbeiderblad, politisk journalist.
1984: Helgeland Arbeiderblad, lokalkontorbestyrer i Sandnessjøen.
1985-2010: Bladet Tromsø (dagens iTromsø), journalist.
2008-2010: Mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Universitetet i Tromsø.

2010-2011:

Høgskolektor, journalistutdanninga i Bodø.
2011: Redaktør i lokalavisa iBalsfjord.
2012: Kvalsund kommune: Samfunnsplanlegger.
2013: Stokke kommune: Rådgiver ved planavdelinga.

Øyeblikket som definerte karriereveien:
«Jeg hadde vært på reportasjetur sammen med fotograf Ann Sissel Jenssen. På turen hadde hun fortalt historien om da hun gjennomførte sin egen drøm, å krysse Grønland på ski. Hun kjørte meg rett bort til universitetet og ga meg klar beskjed: Nå er det DIN tur til å realisere drømmen om mer utdannelse!»

Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 07.12.2017

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet