Kombinerer flere lidenskaper

Martin Lægland Ellingsen har fått kombinere flere av sine viktigste lidenskaper etter studiene sine.

Martin Lægland Ellingsen i en gate i Tromsø sentrum
- Det beste og lureste jeg har gjort så langt, var å kunne skaffe meg erfaring fra utlandet, forteller Martin Lægland Ellingsen.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jeg opplever jo at jeg fortsatt bare befinner meg i startfasen av min egen karriere. Men så langt har jeg hatt det veldig spennende. Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av samfunnsspørsmål, og jeg er glad i å skrive – og da kan man ikke klage når man får mulighet til å kombinere dette, mener han.

 

Dekker lokalpolitikk

I dag jobber han som journalist, der ett av ansvarsområdene hans består i å følge lokalpolitikken.

– Jeg har jobbet med politikk selv, både i kommunalpolitikken, som politisk rådgiver – og for så vidt også i samskipnadsstyret, og dette har gitt meg en erfaring som jeg opplever som nyttig i dag, forteller han.

Han har kombinert skriving og politikk tidligere også.

– Jeg hadde et utvekslingsopphold i London, og jeg fikk lyst til å tilbringe mer tid i utlandet. Derfor søkte jeg for å få et opphold på en utlandsstasjon. Jeg fikk mulighet både i Canada og Bosnia-Hercegovina, og valgte Bosnia-Hercegovina – fordi dette fremsto mest annerledes fra det jeg hadde erfaring med fra før av, forteller han.

 

Fort – og uforutsigbart

I løpet av sitt halvår ved ambassaden hadde han flere oppgaver. Blant de mest spennende var å være taleskriver for ambassadøren, i en tid preget av hektisk aktivitet – med mange arrangementer og stor grad av norsk bistand til Bosnia-Hercegovina.

– Jeg gjorde andre ting også, rapporter, kommunikasjonsarbeid og liknende, men det jeg selv syntes var mest spennende var å skrive taler, bemerker han.

– Hvor tror du at du vil være om fem eller ti år frem i tid?

– Det tror jeg ikke jeg har lyst til å vite! Frem til nå har alt gått veldig fort, og jeg har fått vært med på mye spennende. Den spenningen håper jeg fortsetter – enten jeg fortsetter å jobbe i media eller begynner med noe helt annet, sier han.

 

HVORFOR STATSVITENSKAP VED UIT:

For meg var dette et åpenbart valg, både faget og studiestedet, med en grunnleggende samfunnsinteresse og med bosted i Tromsø.

 

BESTE MINNER FRA SELVE STUDIET:

Bacheloroppgaven og foreleserne! Jeg husker arbeidet med å skrive oppgaven som veldig spennende – det var et halvår med beintøft arbeid. Og så husker jeg særlig én av foreleserne, Berit Kristoffersen, som veldig motiverende, med evne til å gjøre tørr teori levende og interessant. 

Min karrierevei 
Martin Lægland Ellingsen

2012: Avsluttet videregående skole, Kongsbakken i Tromsø. 
2012-2015: Bachelorgrad, statsvitenskap, UiT.
2014: Utveksling, University College-, London. 
2015-2016: Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Sarajevo.
2016-: Engasjement som journalist i iTromsø. 

Øyeblikket som definerte karriereveien:

Det beste og lureste jeg har gjort så langt, var å kunne skaffe meg erfaring fra utlandet: Det å nesten kutte alle bånd, få utfordret meg selv på helt nye måter og å kunne betrakte verden fra et helt nytt ståsted, har bidratt positivt – og medvirket til at jeg er bedre i stand til å se problemstillinger fra flere innfallsvinkler. 
Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 15.05.2018 15:54

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet