Jobber som høvding, trell og arkeolog

Vegard Kaasen Engen er arkeolog, pedagog, høvding eller trell når han formidler vikinghistorie ved Lofotr vikingmuseum.

Da Vegard K. Engen startet arkeologiutdanningen ved Universitetet i Tromsø, hadde han helt kart for seg hvorfor:
– Jeg ville formidle vikinghistorie ved Lofotr vikingmuseum, sier Engen. Siden 2013 har han hatt ansvar for all formidling ved det populære museet på Borg i Lofoten. Selveste drømmejobben.

Vikings
Hvert år siden 2013 har vikingmuseet mottatt utmerkelser fra nettstedet TripAdvisor, begrunnet med fantastiske tilbakemeldinger fra fornøyde besøkende.
– Veldig mange av de som besøker oss gjør det av en oppriktig interesse for vikingetiden. De kan mye fra før og ønsker å lære mer, sier Engen. Mange har sett TV-serien Vikings og lurer på hva som er ekte og hva som er fri fantasi.
– Det er et fint utgangspunkt for formidling, sier Engen, som synes TV-serien er god underholdning.

Arkeologi og pedagogikk
Selv om arkeologen har ansvar for alle manus og kvalitetssikrer det som formidles til publikum ved museet, innebærer jobben også å være konservator, drive med intern opplæring og å sette sammen gode team av guider og håndverkere.
– Arkeologien ligger i bunn for alt jeg gjør, men jeg har også en pedagogisk utdanning i tillegg som gir en ekstra trygghet i formidlingen. Jobben byr på varierte arbeidsoppgaver og jeg har en arbeidshverdag som er alt annet enn A4 – men det er vel jeg også, sier Engen og ler.

Minimumskrav
Engen tok både sin bachelor og master i arkeologi ved UiT.
– Jeg har alltid vært fascinert av vikingene, og arkeologiutdanningen var et minstekrav til å få jobben jeg har i dag. Pedagogikken var også veldig viktig siden formidlingskomponenten av jobben er såpass sentral. Kombinasjonen av arkeologi og pedagogikk gjorde at jeg skilte meg ut som søker, sier Engen. Da han skrev sin masteroppgave ved UiT, var det fullt fokus på tidsperioden vikingene hadde sin storhetstid – den yngre jernalderen. Studiene ga også verdifull erfaring i felt.
Forståelse
– Når man studerer arkeologi har man veldig gode muligheter til å opparbeide seg relevant erfaring allerede som student. Jeg jobbet som feltassistent og etterhvert også som feltleder ved Tromsø Museum under studietida min, sier Engen, som mener at det viktigste han har med seg fra utdanningen sin ved UiT er forståelsen av fortidens samfunn og kultur, og de kulturelle prosessene og endringene som fant sted også i vikingtiden.

Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 08.02.2021