Får fordype seg ved Tromsø Museum

Portrett av Laura Bunse
Laura Bunse trives som stipendiat ved Tromsø Museum. Foto: xxx

"Masteroppgaven min handlet om hesteutstyr i jernalderen, men nå forsker jeg på fortidige klebersteinsbrudd".

Hvilken utdanning har du?
Jeg begynte på magisterutdanning i Tyskland, og dro til Tromsø på utveksling. Her trivdes jeg så godt at jeg ble værende og tok master i arkeologi ved universitetet i Tromsø.

Hvor jobber du nå?
Nå jobber jeg på Tromsø museum der jeg skriver en doktorgrad om fortidige klebersteinsbrudd.

Hvordan er arbeidsoppgavene dine?
Nå er jeg på første året av en fireårig stilling. Jeg tar flere emner på universitetet, leser masse faglitteratur, planlegger feltarbeid og gjør pliktarbeid. Tre år av stillingen er satt av til forskning og selve doktorgradsarbeidet, mens ett år er satt av til annet arbeid. Som stipendiat på museet innebærer dette arbeid med formidling og utstillinger.

Hvordan er Tromsø museum som arbeidsplass?
Det er en trivelig arbeidsplass med et givende sosialt og faglig miljø. Phd-studentene her har bakgrunn fra arkeologi, museologi og naturvitenskap, så det blir mye spennende faglige diskusjoner. Jeg er veldig fornøyd med stillingen min her. Det er utrolig artig å kunne fordype seg i et tema, diskutere faglige problemstillinger og få muligheten til å delta på konferanser.

Har du noen tips til andre studenter som kunne tenke seg samme type jobb?
For å bli tatt opp som phd-student må man ha gode karakterer, så det er bare å kjøre på og jobbe hardt med det faglige. Det er også viktig å skrive en god prosjektbeskrivelse til stillingen. Man trenger heller ikke å skrive om samme tema som man skrev master om. Masteroppgaven min handlet om hesteutstyr i jernalderen, men nå forsker jeg på fortidige klebersteinsbrudd. Det er fullt mulig å jobbe med helt andre tema på phd enn man skrev master om, så man låser seg ikke fast til en forskningsretning når man velger tema for master.

Intervju: Aslaug Aarsæther, 2013.

Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 15.09.2017