Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Foto: Dmitry Naumov
Foto: Dmitry Naumov

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Studiested
Harstad
Søknadsfrist
1. desember

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 8 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 80 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
Koppen, Kirsti

Studieleder


Pettersen, Linda

Rådgiver


SAMLINGER VÅREN 2020

PED-6111 (Begrepsundervisning, del II)

Uke 5 (tirs-tors)

Uke 9 (tirs-tors)

PED-6103 (Sos.emosjonelle vansker)

Uke 13 (tirs-tors)

Uke 18 (tirs-tors)

Videreutdanningen består av totalt 8 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad. De 8 emnene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til. 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene. 

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2: 6111

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 80 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlingene for våren 2020 vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.

Norsk