Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX6720556.jpg

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 8 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 80 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Fakta

Varighet:
Studiested: Harstad
Studiepoeng:80
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:5007
Søk studiet
Videreutdanningen består av totalt 8 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad. De 8 emnene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til. 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene. 

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2: 6111

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 80 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlingene for våren 2020 vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.
Kontakt
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: +4777058349 kirsti.b.koppen@uit.no

Pettersen, Linda


Rådgiver
Telefon: +4777058314 linda.pettersen@uit.no

Bli student ved UiT!Samlinger høsten 2019

PED-6105 (Minoritetspedagogikk)

Uke 44 (tirs-tors)

Uke 47 (tirs-tors)

 

Uke 49 Innlevering hjemmeeksamen 6.12.2019 


PED-6106 (Begrepsundervisning del 1)

Uke 37  (tirs-tors)

Uke 41  (tirs-tors)

 

Uke 43 Innlevering hjemmeeksamen 23.10.2019