Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX6720556.jpg

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 10 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 100 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Fakta

Varighet:
Studiested: Harstad
Studiepoeng:100
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5007
Søk studiet
Videreutdanningen består av totalt 10 valgfrie emner. De gjennomføres ved UiT, Harstad, men med mulighet for bestilling av modul utenfor campus dersom studentgrunnlaget er tilstede. De 10 emnene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til. 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene. 

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Matematikkvansker og matematikkmestring: 6102
  • Lese- og skrivevansker: 6104
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2: 6111

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 100 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlingene for høsten 2018 vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.Kontakt
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: +4777058349 kirsti.b.koppen@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: +4777058314 linda.pettersen@uit.no

Kristin.H.Karlsen.jpg

Karlsen, Kristin Haugseth


Rådgiver
Telefon: +4777058128 kristin.h.karlsen@uit.no


SAMLINGER VÅREN 2018

Systematisk begrepsundervisning, del 2:

Uke 6 (ti-on-to)

Uke 10 (ti-on-to)

Uke 12 Innlevering av eksamen - fredag 23.03.18

Sosiale og/eller emosjonelle vansker:

Uke 15 (ti-on-to)

Uke 19 (ma-ti-on) NB!

Uke 21 Innlevering av eksamen - fredag 25.05.18

Skip to main content