Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX6720556.jpg

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 10 valgfrie moduler, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 100 studiepoeng totalt. Modulene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Fakta

Varighet:
Studiested: Harstad
Studiepoeng:100
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5007
Søk studiet
Videreutdanningen består av totalt 10 valgfrie moduler. De gjennomføres ved UiT, Harstad, men med mulighet for bestilling av modul utenfor campus dersom studentgrunnlaget er tilstede. De 10 modulene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Matematikkvansker og matematikkmestring: 6102
  • Lese- og skrivevansker: 6104
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2:

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 100 studiepoeng. Modulene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlinger høsten 2017 kommer.Kontakt
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: 77058349 kirsti.b.koppen@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: 77058314 Mobil: 95851331 linda.pettersen@uit.no


Samlinger høsten 2017

Multifunksjonshemming                            Uke 36 og 40 (tirsdag – torsdag)            

Systematisk begrepsundervisning del 1 Uke 42 og 46 (tirsdag – torsdag)  

Eksamen:

Multifunksjonshemming                            Uke 43

Systematisk begrepsundervisning del 1 Uke 49

Skip to main content