Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX6720556.jpg

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 9 valgfrie moduler, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 90 studiepoeng totalt. Modulene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Fakta

Varighet:
Studiested: Harstad
Studiepoeng:90
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5007
Søk studiet
Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie moduler. De gjennomføres på campus Harstad, men med mulighet for bestilling av modul utenfor campus dersom studentgrunnlaget er tilstede. De 9 modulene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Campus Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis: 6106
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Matematikkvansker og matematikkmestring: 6102
  • Lese- og skrivevansker: 6104
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Modulene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlinger høsten 2017 kommer.Kontakt
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: 77058349 kirsti.b.koppen@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: 77058314 Mobil: 95851331 linda.pettersen@uit.no


Samlinger høsten 2017

Multifunksjonshemming                            Uke 36 og 40 (tirsdag – torsdag)            

Systematisk begrepsundervisning del 1 Uke 42 og 46 (tirsdag – torsdag)  

Eksamen:

Multifunksjonshemming                            Uke 43

Systematisk begrepsundervisning del 1 Uke 49

Skip to main content