Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Varighet:

Foto: Dmitry Naumov
Foto: Dmitry Naumov

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Varighet:

Studiested
Harstad
Søknadsfrist
11. august/1.desember
Søking og opptak
Slik søker du

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 9 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 90 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hf-ivp@hjelp.uit.no

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
Koppen, Kirsti Bjørg

Studieleder

 • Telefon: +4777058349
 • Campus: Harstad

Pettersen, Linda

Seniorrådgiver

 • Telefon: +4777058314
 • Campus: Harstad

Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad og er på masternivå.

Hvert semester tilbys det to emner og man kan velge om man ønsker å ta begge eller bare ett emne. Emnene tilbys i ulik rekkefølge. Etter 1. mars/1. september blir det lagt ut lenke i fanen "Mer informasjon om studiet" til emnekatalogen på nett med informasjon om hvilke emner som tilbys gjeldene vår/høst. I emnebeskrivelsen finner man informasjon om emnets innhold, undervisning og eksamen.

De 9 emnene er:

 • PED-6103 Sosiale og emosjonelle vansker
 • PED-6105 Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv
 • PED-6106 Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis, del 1
 • PED-6107 Tourettes syndrom
 • PED-6108 ADHD
 • PED-6109 Multifunksjonshemming
 • PED-6110 Autismeforstyrrelser
 • PED-6111 Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis, del 2
 • PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen pedagogikk, helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende.
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Enkeltemner. Deretter velger man 9371 Enkeltemner, masternivå. I merknadsfeltet under må du oppgi emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Søknadsfrist er 11. august for enkeltemneopptak til høstsemestreret og 1. desember for enkeltemneopptak til vårsemesteret. For mer informasjon om opptak se UiT´s nettside om søking og opptak.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene.

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger à tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Norsk

Foreløpig ikke tilgjengelig