Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

Varighet: 1 Semester

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

Varighet: 1 Semester

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
1. juni
Søking og opptak
Slik søker du

Dersom du ønsker å studere samfunnsplanlegging og kulturforståelse, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i samfunnsplanlegging: SPL-1001 Plan, kultur og næring. Dette emnet gir en innføring i samfunnsfaglig teori, og hvordan vi kan bruke planlegging for å styre samfunnsendring i retning av økt bærekraft.

Spørsmål om studiet

Rune Karlsen
Karlsen, Rune

Førstekonsulent


Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Disse emnene inngår også i bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Foreløpig ikke tilgjengelig
Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
1. juni
Søking og opptak
Slik søker du