Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert
Samunnsplanlegging bachelor

Dersom du ønsker å studere samfunnsplanlegging og kulturforståelse, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i samfunnsplanlegging: SPL-1001 Plan, kultur og næring. Dette emnet gir en innføring i samfunnsfaglig teori, og hvordan vi kan bruke planlegging for å styre samfunnsendring i retning av økt bærekraft.

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested: Nettbasert Annet
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5329
Søk studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Disse emnene inngår også i bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Bli student ved UiT!Skip to main content