Drama og teater - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Hopp-Foto-Audun-Iversen189.jpg

Ved Universitetet i Tromsø kan du studere og spille teater samtidig! I årsstudiet i Drama og teater får du grunnleggende trening i arbeid som skuespiller og instruktør, med spesielt fokus på teater for og med barn og unge. Studiet er både praktisk og teoretisk, med hovedvekt på utøvende arbeid.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 796
Søk studiet

Studiet består av fire obligatoriske emner:

Kunstintro 10 sp, Drama grunnkurs 20 sp, Teaterproduksjon 20 sp og Skuespillerkunst 10 sp.

Det vil være varierte arbeidsformer, som forelesninger, demonstrasjoner, ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, individuelt og i grupper. Teori vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. Studiet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, og det forutsettes aktiv deltakelse. De ulike emneplanene gir opplysninger om obligatoriske arbeidskrav.

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • grunnleggende kunnskaper om kunst generelt og om teaterkunst spesielt
  • forståelse for sentrale elementer i arbeid med drama og teater for og med barn og unge
  • kjennskap til kunstneriske og kreative prosesser

Ferdigheter

  • kunne bruke kropp og stemme uttrykksfullt og variert i spillsituasjoner
  • kunne delta aktivt i drama- og teaterarbeid i samspill med andre
  • ha evne til å iscenesette en enkel teaterforestilling i en gruppesammenheng, og fungere både som aktør og instruktør
  • kunne bidra i diskusjoner om teaterkunstens posisjon og rolle i samfunnet, spesielt med vekt på teater for og med barn

Generell kompetanse

  • kunne anvende drama- og teaterfaglige kunnskaper og ferdigheter i ulike former og sammenhenger, spesielt med fokus på teater for og med barn og unge.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet er adgangsregulert.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert emne som inngår i programmet er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes:

  • Bestått/ikke bestått, eller
  • En gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.


Kontakt
Anne-Eriksen.jpg

Anne Eriksen


Førstelektor
Telefon: +4777660421 anne.eriksen@uit.no

Skip to main content