Medieproduksjon - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Medieproduksjon - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
Det gis ikke opptak høsten 2023/2024
Søking og opptak
Slik søker du

Det gis ikke opptak høsten 2023/2024

Teft for en god historie? Er du en som vet hvordan man forteller en god historie? Liker du å skrive, ta fine bilder, eller kanskje du har en drøm om å lage skikkelig bra film med arktisk landskap som bakteppe? På medieproduksjon bachelor i Alta lærer du hvordan teksten, fotoet, radiokommentaren eller filmen kan få publikum til å se noe nytt, oppdage noe spennende. Gled deg til tre år med dyktige lærere og profilerte gjesteforelesere. Og er du heldig får du praksisplass i NRK Alta eller NRK Sapmi. Historiene ligger der. Urørte, klare for å bli fortalt. Kommer du?

Spørsmål om studiet

Thomas Vordal

Universitetslektor


Medieproduksjonsstudiet er et praktisk-teoretisk heltidsstudium som undervises i Alta, og har som mål å:

 • kvalifisere til ulike typer produksjonsarbeid i moderne mediehus.
 • utdanne kandidater med kunnskap og kompetanse om medier på lokalt og nasjonalt plan, med vekt på nordområdene.
 • gi kunnskap om kulturell kommunikasjon i relasjon til medieforhold og medieproduksjon.
 • gi en utdanning som kvalifiserer til videre studier ved universiteter og øvrige høgskoler, som for eksempel ulike mastergradsstudier innenfor medieproduksjon og medievitenskap.

Kunnskap
Kandidaten har:

 • Bred kunnskap om medieproduksjon, medievitenskap og kulturforståelse
 • Kunnskap om journalistisk metode, -etikk, og ulike filmatiske uttrykksformer
 • Kunnskap om aktuell medie-, journalistikk- og kulturforskning, og en evne til å orientere seg om utviklingen på disse områdene
 • Kunnskap om medienes rolle i samfunnsmessig endring og -utvikling

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • Lage journalistiske produkter for nett, trykte medier, radio og TV
 • Lage korte dokumentar- og/eller fiksjonsfilmfortellinger i ulike sjangre
 • Foreta begrunnede valg av verktøy for preproduksjon, produksjon og postproduksjon av ulike medieprodukter
 • Anvende digitale verktøy for arbeid med stillbilder, video og lyd
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille det slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • Formidle medie- og kulturvitenskapelige teorier, ideer og problemstillinger både muntlig og skriftlig
 • Planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid
 • Utføre prosjektbasert arbeid
 • Bidra til god medieproduksjonspraksis gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer

Med sin innretning mot bred medieproduksjonskompetanse leverer studiet kandidater til mange ulike yrker, særlig til mediehussektoren og kommunikasjonsbransjen; samtidig som det fungerer som et utgangspunkt for videre spesialisering innen filmproduksjonsfeltet.

Studiet kvalifiserer til opptak til masterutdanninger i medieproduksjon og medievitenskap ved andre institusjoner etter individuelle innpassingssøknader.

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MDA-1015 Introduksjon til medieproduksjon - 20 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) MDA-1013 Arktiske mediebilder - 10 stp.
6. sem. (vår) MDA-2003 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning - 20 stp. MDA-1014 Mediebransjen - 10 stp.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For søkere som søker på grunnlag av realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.
Krav til realkompetanse:

Ifølge forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1, punkt 3, må utdanningsinstitusjonen vurdere om søkere har faglige forutsetninger for å kunne bli vurdert som realkompetent. Institutt for reiseliv og nordlige studier definert faglige forutsetninger som: Kunnskaper i norsk og engelsk med karakter 2 eller bedre etter minimum 2 år på vgs, eller har hatt fagene på høgskole/universitet tidligere, eller kan dokumentere det på annet vis.

Les mer om realkompetanse her.

Studiet har 16 studieplasser og er adgangsregulert.

Det benyttes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer og workshops, med hovedvekt på gruppearbeid i produksjonsemnene. Gruppearbeid krever tilstedeværelse, deltakelse og samarbeid, og alle skal delta på lik linje.

Praksis ved en mediebedrift eller -institusjon kan velges som valgfritt emne i 5. semester.

Spesifikasjoner for praksisavvikling er gitt i emneplanen for praksisemnet.

Norsk

Studiet gir en utdanning som kvalifiserer til videre studier ved universiteter og øvrige høgskoler, som for eksempel ulike mastergradsstudier innenfor medievitenskap og medieproduksjon.

Studentene vil kunne ta et utenlandsopphold ved et universitet eller en høgskole i fjerde semester.

Studiested Land
Charles University, Prague Tsjekkia
The University of Regina Canada

Medieproduksjon