Musikk 1

Varighet: 2 Semestre

Musikk 1

Varighet: 2 Semestre

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet skal gi deg grunnleggende musikkfaglig kompetanse til å arbeide som lærer og instruktør i musikk i mange forskjellige sammenhenger som grunnskole, korps, band, kor, ensembler mm. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg ferdigheter og innsikt i faget gjennom lytting, samspill, komponering og didaktikk. Kan tas som valgområde innenfor andre utdanninger og som videreutdanning eller selvstendig studieprogram.

Spørsmål om studiet
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Bengt Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning

 • Telefon: +4777660501
 • Campus: Tromsø

Emnet fokuserer på kjerneelementer i musikkundervisning som finnes i både grunnskolens læreplaner og det frie musikkliv.

 • Sang og stemmebruk
 • Sangleker og bevegelsesaktiviteter
 • Lytteaktiviteter og gehørtrening
 • Grunnleggende innføring i instrumentspill
 • Samspill i ulike besetninger
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder

Etter bestått studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

 • Grunnleggende kunnskap i musikkteori, musikkhistorie, lytting, arrangering og komponering

Kunnskap om musikkundervisningsdidaktikk i grunnskolen

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske opplæringsoppgaver i samsvar med gjeldende læreplan
 • Lede musikalske aktiviteter innenfor ulike sjangre og uttrykk
 • Synge, spille gitar og piano på et grunnleggende nivå
 • Arrangere og legge til rette musikalsk materiale for en gitt besetning
 • Bruke digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Bidra i musikalsk samspill i varierte besetninger
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver i samsvar med gjeldende læreplan

Musikkarbeider, musiker i det frivillige kulturliv og med annen høyere utdanning i tillegg, kan utdanningen kvalifisere for undervisning i musikk i grunnskolen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst
MUS-1010 Musikkpedagogikk og instruksjon 1
Vår
MUS-1011 Musikkpedagogikk og instruksjon 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Undervisningen foregår i form av:

 • Forelesninger i klasse og mindre grupper
 • Innføring i ulike instrumenter
 • Samspillaktiviteter
 • Prosjektarbeid
 • Fremlegg for medstudenter

Det forventes at studenten arbeider selvstendig med øving på instrument og i oppgaveløsninger.

Undervisningen går over 2 semestre. Kan organiseres samlingsbasert

Norsk

Musikk 2

.