Musikk 1

STUDIESTED: Tromsø

 

Studiet skal gi deg grunnleggende musikkfaglig kompetanse for å arbeide med musikk i grunnskolen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg ferdigheter og innsikt i faget gjennom lytting, komponering, musisering og didaktikk. Kan tas som valgområde innenfor andre utdanninger og som videreutdanning eller selvstendig studieprogram.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8019
Søk studiet

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for

musikk, musisere, komponere og lytte:

 • Sangleker og lytteaktiviteter
 • Bevegelsesaktiviteter og arbeidsfysiologi
 • Stemmefysiologi
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

 • Grunnleggende kunnskap om musikkteori, lytting, arrangering og komponering.
 • Kunnskap om ulike sjangre og epoker
 • Kunnskap om musikkundervisning i grunnskolen med vekt på trinn 1 til 7 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske opplæringsoppgaver i samsvar med gjeldende læreplan
 • Lede musikalske aktiviteter innenfor ulike sjangre og uttrykk
 • Synge og spille gitar og piano på et grunnleggende nivå
 • Arrangere og legge til rette musikalsk materiale for en gitt besetning
 • Bruke digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Bidra i musikalsk samspill i varierte besetninger
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver for trinn 1 til 7 i samsvar med gjeldende læreplan

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Studiet igangsettes med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er organisert over to semestre og lagt opp med praktiske og teoretiske aktiviteter.

Undervisningen foregår i form av forelesninger både i klasse og mindre grupper (sang, gitar og piano). Samspillaktiviteter og innføring i ulike instrumenter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse på all undervisning
 • Spilleprøve på gitar, sang og piano
 • Gjennomført ett musikkdidaktisk undervisningsopplegg
 • Godkjent prøve i musikkteori

Praktisk eksamen

Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt for å forberede et variert undervisningsopplegg på 20 minutter med fokus på grunnskolens trinn 1 til 7. Det gis 48 timer forberedelse. Medstudenter fungerer som øvingselever.

Vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Musikklærer i faget musikk i grunnskolen, musikkarbeider og musiker i det frivillige kulturlivet.


Kontakt
Bengt Haugseth ILP-2.jpg

Bengt Arve Haugseth


Universitetslektor
Telefon: 77660501 bengt.haugseth@uit.no

Skip to main content