Historie - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert

Dersom du har tanker å studere faget historie, kan du prøve ut dette studiet i første semester sammen med examen philosophicum og examen facultatum. Da får du et nettbasert innføringskurs også i faget historie. Historiefaget blir omtalt som "vitenskapen om forandring" - studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. I dette emnet vil studentene bli ført inn i de store spørsmålene som ligger til grunn for faget - fagets hva, hvordan og hvorfor.

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested: Nettbasert Annet
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5322
Søk studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Alle emnene er obligatoriske i bachelorstudiet i historie. 

Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Bli student ved UiT!Kontakt
ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Studiekonsulent (historie)
Telefon: +4777644294 isak.maseide@uit.no

Stefan-Figenschow.jpg

Stefan Figenschow


Stipendiat i historie
Telefon: +4777645795 sfi000@post.uit.no